Dùng thử miễn phí

CMS

Hãy quản lý nội dung của bạn trên bảng điều khiển của LiveAgent với một bộ công cụ mạnh mẽ. Các tính năng như trình chỉnh sửa WYSIWYG sẽ giúp chỉnh sửa các bài viết, các mẫu email,… để giúp bạn kết nối với các khách đăng ký của bạn dễ dàng hơn.

Bạn cũng có thể đặt các nút chat trực tiếp trên bất kỳ hệ thống CMS hỗ trợ nào. Hãy tận dụng các tích hợp như WordPress, SquarespaceDrupal.

Integrate project management tools with ease

Want to connect your favorite project management tools with LiveAgent? No problem! Try it today for free. No credit card required.

Start free 14-day trial

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo