• Template
  • Các mẫu trò chuyện chủ động

Các mẫu trò chuyện chủ động

Dịch vụ khách hàng phản ứng đã là tiêu chuẩn trong nhiều năm, tuy nhiên, ngày càng có nhiều doanh nghiệp áp dụng cách tiếp cận chủ động hơn, và cách này đã được chứng minh là mang lại hiệu quả cao. Trên thực tế, nghiên cứu của BT cho thấy 78% người tiêu dùng thích các tổ chức nhận thấy họ gặp khó khăn với trang web/hoàn thành đơn đặt hàng và liên lạc trực tiếp với họ để thử và trợ giúp. Đó là lúc những lời mời trò chuyện chủ động xuất hiện. Những lời mời trò chuyện chủ động dựa trên thao tác kích hoạt, được cá nhân hóa cao và được hẹn giờ hoàn hảo có thể cải thiện trải nghiệm người dùng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tăng thêm nhiều cơ hội bán hàng.

Lời mời trong thư viện
Ví dụ về trò chuyện chủ động

Trò chuyện chủ động là gì?

Không giống như các trò chuyện phản ứng, các cuộc trò chuyện chủ động được bắt đầu bởi công ty (theo cách thủ công hoặc tự động). Lời mời tự động chủ động trò chuyện có thể được kích hoạt dựa trên thông tin khách truy cập cụ thể, các quy tắc được xác định trước và các dữ liệu hành vi khác nhau như trang hiện tại mà khách đang duyệt, số lần khách đã truy cập trang web của bạn, lượng thời gian họ đã duyệt trang web của bạn và hơn thế nữa.

Khi được sử dụng có chiến lược, trò chuyện chủ động có thể giúp xây dựng lòng tin với những khách truy cập lần đầu, thúc đẩy tương tác của người dùng, tăng sự hài lòng của khách hàng (theo một nghiên cứu, 94% khách hàng được chủ động mời trò chuyện đã phần nào hoặc rất hài lòng với trải nghiệm này), ngăn chặn việc bỏ qua giỏ hàng, giảm tỷ lệ thoát, tăng tỷ lệ chuyển đổi và tăng giá trị đơn hàng trung bình.

LiveAgent proactive chat invitations - mockup

Các thực tiễn hay nhất dành cho trò chuyện chủ động

  • Cho khách truy cập của bạn một chút thời gian để xem xét xung quanh trước khi mời họ trò chuyện – đặt thời gian phù hợp dựa trên thời gian trung bình dành cho mỗi trang.
  • Giúp khách truy cập dễ dàng chấp nhận hoặc từ chối lời mời trò chuyện chủ động để đảm bảo họ cảm thấy kiểm soát được trải nghiệm trò chuyện của mình.
  • Không gửi nhiều lời mời trò chuyện trong cùng một phiên duyệt – đặc biệt là sau khi khách truy cập đã từ chối lời mời của bạn một lần.
  • Không bật tính năng trò chuyện chủ động trên mỗi trang, điều đó có thể chỉ gây khó chịu cho khách truy cập của bạn – thay vào đó hãy nhắm mục tiêu các trang chiến lược (chẳng hạn như trang sản phẩm / giá cả / thanh toán).
  • Tránh các thông báo quá chung chung. Làm cho lời mời trò chuyện chủ động của bạn được tùy chỉnh, cụ thể và có liên quan đến trang mà chúng bật lên.
Live Chat by LiveAgent animation

Các mẫu trò chuyện chủ động cho các tình huống khác nhau

Lời mời trò chuyện chủ động dành cho khách truy cập lần đầu tiên


“Thanks for stopping by. Can I help you with something?”

“We’re happy you’re here! 🙂 Can you tell me what you’re looking for?”

“Welcome! I am [Agent name]. What inspired you to visit us today?”

“Hi there, looking for something? I’m here and ready to chat. What’s on your mind?”

“Welcome! Can I point you in the right direction?”

“Hi there! Let me know if you have any questions while you’re looking around.”

“Hi there! It looks like you’re visiting quite a few of our web pages. Can we help you find anything?”

“Yes, I’m a real human. Bots haven’t stolen my job just yet 🙂 If you have any questions, I’d be happy to help.”

“Hello! [Agent name] here, I am the regional representative for [country/region/city]. How may I assist you?”

“Our chat service triggers after you’ve spent a certain amount of time on a page, so if you have any questions or doubts, we can help. If you would prefer to look around you can just close the chat. It won’t trigger twice.”

Lời mời trò chuyện chủ động dành cho khách truy cập trở lại


“Hi there, welcome back! How may I help you today?”

“Welcome back! Do you have any questions about your order?”

“Good to see you’re back! Any questions about [product name]? I am here to help.”

“Happy to see you again, [Customer name]! What can we do for you today?”

“Hello [Customer name], welcome back. What brings you to our website today?”

“A little birdie told me you came back. What inspired you to visit us today?”

“Hello again [Customer name]. Are you shopping for yourself today? Tell me if you need any help :)”

“Hi [Customer name], it’s great to see you back! Would you like to learn about this week’s special offers?”

“Welcome back, [Customer name]! Have you seen our latest promo? Chat with me for details.”

Lời mời trò chuyện chủ động dành cho những vị khách do dự


“It looks like you’ve been inactive for a while. Can we help you find something?”

“We know that making a choice here can be hard. If you need any help, I’m here to guide you.”

“It seems like you’ve been inactive for a few minutes. Did you need help navigating our site?”

“[Agent name] here 🙂 I understand that having too many options can be ovewhelming. May I help you to decide?”

“Hi there! It’s been a while since you’ve reviewed your shopping cart. Are you ready to check-out, or can we help you find anything else?”

“Hi [Customer name], the promotion on [product name] is about to expire. Would you like to chat for details?”

“Hi [Customer name]. Let me tell you it is a worthy investment if you purchase [product name] now. The offer is going to expire tonight. Chat for details?”

Lời mời trò chuyện chủ động cho các trang sản phẩm


“Hi there, do you have any questions about [product name]? I’m here to help, let’s chat :)”

“Welcome! I see you’re browsing our product page. I’m available to chat if you have any questions.”

“Hello! I’m available if you’d like to have a chat about our products :)”

“Good morning! I see you are browsing our collection of [products]. Let me know if I can assist you!”

“Hi [Customer name], may I introduce you to our new arrivals?”

“Hi there, do you have any questions about this product or its technical specifications? I’m here if you do.”

“This is one of our most popular items this season! We only have a few left in stock, let me know if you have any questions!”

“Hi [Customer name], if you buy [product name] today you can save 30%. Do you want to chat and learn more about the offer?”

“Hello [Customer name], can I explain the special discounted price on the products you are interested in?”

“Hi [Customer name], we have a great sale running today on one of our most popular products. Can I tell you about it?”

Lời mời trò chuyện chủ động cho các trang định giá


“Wondering what’s the right plan for you? Tell me a bit about your business and I’ll help you decide.”

“Hi there! Any questions about our pricing plans? I’d be happy to help.”

“Hi [Customer name], this is [Agent name]. Exploring our pricing plans? Let me help you choose the right one for you!”

“Thanks for visiting! Let’s chat about the right plan for you and your business.”

“Seems that you are visiting our pricing page frequently. Can I help you decide on the right plan?”

“Not sure which plan is right for you? Let’s chat and I’ll give you my best advice.”

Lời mời trò chuyện chủ động cho các trang thanh toán


“Hi there, thanks for stopping by! Do you need any assistance with your purchases?”

“[Agent name] here. Let me know if you need a hand with your purchase today.”

“Hey! Do you need any assistance with your order? I’ll be happy to help.”

“Any questions about our shipping, payment options, refund policies, or otherwise? I’m here to help :)”

“Hi there, did you know that we offer free shipping for orders over [purchase value]? May I help you get to it?”

“You’ve got great taste! Let me know if you have any questions during the checkout, or if you run into any technical difficulties.”

“[Customer name], you’re almost there! Is there anything I can help you with?”

“Hey there, you almost made it! Have any questions or need help? Let’s chat :)”

“Hi there! I noticed you encountered an error message. I am here to help you to place your order. Message me for assistance.”

“Did you know we offer a 100% refund on all orders (even sale items)? I’m here to chat if you want to know more.”

Lời mời trò chuyện chủ động cho các trang có tỷ lệ thoát cao


“Hi there! Unsure whether you need a product demo? I’m happy to answer your questions.”

“Hello there! Have any questions about our product demo? I’m here to answer them :)”

“Thanks for stopping by! I can explain [product name] installation steps for you, if you’re interested . Shall I start?”

“Hi [Customer name], may I guide you through the sign-up/ download/ installation process?”

“Hi [Customer name], do you need any help with the sign-up process/ downloading/ installing the app? Just drop me a line.”

“Hi there! Signing up takes less than a minute. Would you like me to guide you through the process?”

“Welcome! Setting up your account is quick and easy. Need a helping hand? I’m here to guide you.”

Lời mời trò chuyện chủ động cho các trang Câu hỏi thường gặp


“Hi there, it seems that you have some questions in mind. May I help you get them answered?”

“[Agent name] here. May I help you find a solution to your problem?”

“Hi [Customer name], can’t find what you’re looking for? I’m here to answer your questions.”

“Can’t find your question? I’d be happy to help, let’s chat!”

“Chat is the fastest way to get your questions answered. Let’s talk :)”

“Just checking in to see if I can help answer any questions you may have. Let me know :)”

“Hi there, need answers? I’m here to help you out. Yes, I’m a real human :)”

Lời mời trò chuyện chủ động cho các cơ hội bán kèm / bán thêm


“I have good news for you! We have a special offer running today that can save you 20% on [product name]. Care to know about the details? ”

“Hey there, we just wanted to let you know that [product name] is on sale right now, if you felt like saving a few dollars today.”

“Hi [Customer name], did you know that you can save [amount of money] buying [product A] and [product B] together? I’m here if you need more details!”

“Hi [Customer name], most of our customers who bought [product A] also bought [product B] to go with it. Would you like more details?”

“Hi [Customer name]! It looks like you’re purchasing [product A]. Could we interest you in [product B] as well? They complement each other nicely. :)”

“Hey there! Just a quick tip: [product A] belongs to our [X series]. Would you also like to take a look at the other products in this series?”

“Hi there! Since you’re purchasing [product A], we’d recommend [product B] as well. Past customers have found that purchasing these items together made their lives easier.”

“Before you check-out, you should know that we’re currently offering [promotion]. Would you like to take advantage of this limited-time offer?”

Ví dụ về lời mời trò chuyện chủ động theo ngành cụ thể


eCommerce: “Hey! Need help choosing a great pair of running shoes? Let’s chat :)”

Travel: “Hi there! Would you like to hear our recommendations for your accommodation? Message me for advice.”

Real Estate: “Hi! Are you looking for a rental apartment, buying a home or selling your property? Message me for help.”

Software development: “Hi there! What brings you to our website today? Do you have a project in mind?”

Insurance: “Need help finding the right insurance plan? I’m here to give you my best advice.”

Banking: “Hi there, it looks like you might need a little help understanding these account options. We’ve got an account expert standing by. Click here to chat.”

Education: “Welcome! Any questions about our courses and fees? I’d be happy to help!”

Take advantage of our free 14-day trial.

Test all that LiveAgent has to offer, including our smart proactive live chat invitations. Deploy them based on specific action-based triggers and engage your customers today.

Frequently asked questions

Bạn nên bao gồm những gì trong lời mời trò chuyện trực tiếp chủ động?

Khi bắt đầu một cuộc trò chuyện, bạn muốn thu thập thông tin từ khách hàng để giúp bạn giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng. Khi bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện, bạn sẽ muốn hỏi khách hàng về vấn đề của họ, thông tin đặt hàng, v.v. Dù bạn có được thông tin gì, hãy ghi chú lại thông tin đó để bạn có thể sử dụng nó để giải quyết mối quan tâm của khách hàng.

Làm thế nào để phản hồi một khách hàng đang giận dữ thông qua trò chuyện trực tiếp?

Để trả lời một khách hàng đang tức giận, hãy tạm dừng để bình tĩnh lại, sau đó viết câu trả lời tập trung vào giải pháp. Hơn nữa, hãy đảm bảo giải thích bất kỳ bước nào bạn đã thực hiện để giải quyết vấn đề của họ.

Lời mời trò chuyện trực tuyến nên tồn tại trong bao lâu?

Lời mời trò chuyện trực tiếp chủ động phải ngắn gọn và dễ hiểu. Như vậy, nó nên có từ 1 đến 2 câu.

Quay lại Template Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo