Hỗ trợ dịch vụ

Hỗ trợ dịch vụ là gì?

Giải pháp hỗ trợ dịch vụ là đầu mối liên lạc duy nhất giữa công ty và khách hàng, người dùng, đối tác kinh doanh. Nó là một phần trong dịch vụ hỗ trợ khách hàng và nhằm mục đích hỗ trợ người dùng giải quyết các yêu cầu và vấn đề.

Hỗ trợ dịch vụ có thể được gọi là một giải pháp hỗ trợ khách hàng cụ thể hoặc chỉ là một hệ thống thu thập thông tin. Ngoài ra, nó còn được định nghĩa như một công cụ quản lý dịch vụ CNTT vì nó sử dụng các thực hành Thư viện Cơ sở Hạ tầng CNTT để cung cấp dịch vụ. Giải pháp hỗ trợ dịch vụ cũng cần có hệ thống quản lý.

Frequently asked questions

Giải pháp hỗ trợ dịch vụ là gì?

Giải pháp hỗ trợ dịch vụ là đầu mối liên lạc duy nhất giữa nhà cung cấp dịch vụ và người dùng. Một giải pháp hỗ trợ dịch vụ điển hình quản lý các sự cố và yêu cầu dịch vụ. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ giao tiếp với người dùng.

 

Giữa giải pháp hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ dịch vụ có gì khác nhau?

Chức năng chính của giải pháp hỗ trợ khách hàng là xử lý các sự cố và yêu cầu dịch vụ với mục tiêu nhanh chóng giải quyết và giảm thiểu thời gian chờ. Mặt khác, giải pháp hỗ trợ dịch vụ đánh giá quy trình CNTT và kinh doanh tổng thể trong tổ chức để cải tiến liên tục dựa trên các mục tiêu kinh doanh.

 

LiveAgent có cung cấp giải pháp hỗ trợ dịch vụ không?

LiveAgent cho phép bạn tạo giải pháp hỗ trợ dịch vụ linh hoạt có thể thích ứng với các yêu cầu kinh doanh cụ thể và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao tới khách hàng.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo