Khách hàng chat

Khách hàng chat là gì?

Khách hàng chat là một phần mềm xử lý tin nhắn ngay bây giờ và các phòng chat. Nó được đặt trong máy tính của người dùng. Nó cho phép người dùng trò chuyện với những người dùng khác, gửi các biểu tượng cảm xúc, liên kết, hình ảnh. Người dùng có thể tùy chỉnh màu sắc, nhãn thời gian, chọn kiểu chữ và hơn thế nữa. Đó là một cách dễ dàng để kết nối với những người khác.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What’s the definition of a chat client?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “A chat client is a program that is used in online chat rooms. It enables real-time communication. In addition, it can be integrated with programs that support instant messaging. It’s an easy way to connect with other people.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Does LiveAgent offer a chat client?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “LiveAgent offers a chat client. This software is free for any LiveAgent user. This functionality enables instant messaging. Users can customize the appearance, colors, timestamp and font.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Can you customize a chat client?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Of course, you can customize the chat client according to your needs and preferences. You can choose the right font, adjust the colors, change the time stamp. You have a lot of options for change, so you can customize the chat client the way you want.” } }] }

FAQ

Khái niệm của khách hàng chat là gì?

Khách hàng chat là một chương trình trong các phòng chat trực tuyến. Nó cho phép giao tiếp thời gian thực. Hơn nữa, nó có thể được tích hợp với các chương trình hỗ trợ nhắn tin ngay lập tức. Nó là cách dễ dàng để kết nối với những người khác.

LiveAgent có cung cấp khách hàng chat không?

LiveAgent cung cấp khách hàng chat. Phần mềm này miễn phí cho tất cả người dùng LiveAgent. Công dụng này cho phép nhắn tin ngay lập tức. Người dùng có thể tùy chỉnh diện mạo, màu sắc, nhãn thời gian và kiểu chữ.

Bạn có thể tùy chỉnh khách hàng chat không?

Tất nhiên, bạn có thể tùy chỉnh khách hàng chat theo như nhu cầu và ưu tiên của bạn. Bạn có thể chọn kiểu chữ thích hợp, điều chỉnh màu sắc, thay đổi nhãn thời gian. Bạn có nhiều lựa chọn để thay đổi, do vậy bạn có thể tùy chỉnh khách hàng chat theo cách bạn muốn.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo