Nhân viên cơ sở

Nhân viên cơ sở là gì?

Nhân viên nhiệm sở được tính như một phần của chu kỳ thanh toán thông thường, cũng được gọi là nhân viên cơ sở. Nhân viên cơ sở khác với một nhân viên tạm thời.

Nhân viên cơ sở là gì?
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Who is a base agent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “The base agent is an agent that is counted as part of the normal billing cycle. Based agents resist the interim agent.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Why is a base agent important?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Base agents are important because they work with clients on a regular basis, not just occasionally. Thanks to their experience, customer service can be taken to a higher level, and customer satisfaction may increase.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to access information on base agent in LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “If you want to access information about the base agent in LiveAgent, you must go to the Agents tab. There you will find detailed information on agents.” } }] }

FAQ

Ai là nhân viên cơ sở?

Nhân viên cơ sở là nhân viên được tính như một phần của chu kỳ thanh toán bình thường. Các nhân viên cơ sở khác với nhân viên lâm thời.

Tại sao nhân viên cơ sở quan trọng?

Các nhân viên cơ sở quan trọng vì họ làm việc với khách hàng thường xuyên, không chỉ là thỉnh thoảng. Nhờ có kinh nghiệm của họ, dịch vụ khách hàng có thể được nâng lên cấp độ cao hơn, và mức độ hài lòng của khách hàng sẽ gia tăng.

Làm thế nào để truy cập thông tin về nhân viên cơ sở trong LiveAgent?

Nếu bạn muốn truy cập thông tin về nhân viên cơ sở trong LiveAgent, bạn phải đến tab Nhân Viên. Ở đó bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về các nhân viên.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo