Nhật ký kiểm tra (audit log)

Nhật ký kiểm tra là gì?

Nhật ký kiểm tra là một tính năng tuyệt vời, cho phép bạn theo dõi tài khoản và các thay đổi do người dùng và nhân viên đại diện khách hàng của bạn thực hiện. Nó là một tập hợp các báo cáo theo thứ tự thời gian. Bằng chứng tài liệu này về các hoạt động sẽ tự động theo dõi các hoạt động như: người dùng đang đăng nhập, người dùng đang xem phiếu yêu cầu hỗ trợ, tag đã thay đổi, phiếu yêu cầu hỗ trợ còn lại của người dùng, xếp hạng phiếu yêu cầu hỗ trợ, tin nhắn thoại phiếu yêu cầu hỗ trợ, chuyển phiếu yêu cầu hỗ trợ và các hoạt động khác nữa. Trong LiveAgent, bạn có thể sử dụng bộ lọc để tùy chỉnh nhật ký kiểm tra, bộ lọc này chỉ hiển thị một số hoạt động nhất định hoặc những nhân viên đại diện khách hàng mà bạn chọn.

Tìm hiểu thêm về Nhật ký kiểm tra trong LiveAgent.

Nhật ký kiểm tra
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “What is an audit log?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Audit log, also known as the audit trail, is a record of events and changes. Usually these are events related to a sequence of actions or a specific activity. This allows you to track the changes that have been made by agents to a specific ticket.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Who can issue audit logs?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Audit logs can be issued by any agent that serves clients. This allows you to track specific actions or actions taken in relation to a customer.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “How to check audit logs in LiveAgent dashboard?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “To check the audit logs in the LiveAgent panel, click ‘Configurations’, then go to the ‘Tools’ tab and select ‘Audit log’.” } }] }

Câu hỏi thường gặp

Nhật ký kiểm tra là gì?

Nhật ký kiểm tra, còn gọi là dấu vết kiểm toán, là một bản ghi các sự kiện và các thay đổi. Thông thường đây là những sự kiện liên quan đến một chuỗi hoạt động hoặc một hoạt động cụ thể. Nó cho phép bạn theo dõi các thay đổi đã được thực hiện bởi các nhân viên hỗ trợ khách hàng đối với một phiếu yêu cầu hỗ trợ cụ thể.

Ai có thể xuất được nhật ký kiểm tra?

Nhật ký kiểm tra có thể được xuất bởi bất kỳ nhân viên hỗ trợ khách hàng nào. Nó cho phép bạn theo dõi các hoạt động cụ thể hoặc các hoạt động được thực hiện liên quan đến khách hàng.

Làm cách nào để kiểm tra nhật ký kiểm tra trong bảng điều khiển LiveAgent?

Để kiểm tra nhật ký kiểm tra trong bảng điều khiển LiveAgent, hãy nhấp vào ‘Cấu hình’, sau đó chuyển đến tab ‘Công cụ’ và chọn ‘Nhật ký kiểm tra’.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo