Quy tắc nghề nghiệp

Quy tắc nghề nghiệp là gì?

Hướng dẫn thành viên trong công ty bằng Quy tắc nghề nghiệp, là tài liệu hướng dẫn bằng văn bản, giúp tuân theo các nguyên tắc đạo đức của công ty. Quy tắc nghề nghiệp chỉ dẫn cách người đại diện khách hàng nên làm việc, cung cấp hỗ trợ, giao tiếp với khách hàng hoặc cách có được khách hàng mới.

Các quy tắc nghề nghiệp cũng giúp đảm bảo an toàn bằng cách phân tích rủi ro và quy định các điều kiện về chất lượng dịch vụ và sản phẩm để bảo vệ và quan tâm đến khách hàng.

Frequently asked questions

Quy tắc nghề nghiệp là gì?

Quy tắc nghề nghiệp là một kim chỉ nam giúp thành viên trong công ty tuân thủ các nguyên tắc đạo đức. Quy tắc này xác định cách thức làm việc của người đại diện khách hàng, các tiêu chuẩn giao tiếp và thu hút khách hàng mới. Đồng thời đảm bảo an toàn thông qua phân tích rủi ro và xác định điều kiện cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Có phải mọi bộ phận đều cần một quy tắc nghề nghiệp không?

Quy tắc nghề nghiệp mô tả các hành vi cụ thể tại nơi làm việc. Không phải do luật pháp yêu cầu, nhưng nên có một quy tắc áp dụng cho nhân viên. Tài liệu đó tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của nhóm, việc thực thi và thực hiện các nhiệm vụ.

Quy tắc nghề nghiệp nên bao gồm những lĩnh vực nào?

Quy tắc nghề nghiệp không thay thế luật pháp và quy định. Nó liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và hữu ích trong một tổ chức hoặc bộ phận cụ thể. Nó không có thẩm quyền như luật, nhưng những người liên quan bị ràng buộc bởi quy tắc đó.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo