Quy tắc thông minh

Quy tắc thông minh là gì?

Trong liveagent, chúng tôi gọi quy tắc thông minh là quy tắc. Các quy tắc này giúp bạn tự động hóa quy trình làm việc, giảm khối lượng công việc và mang lại hiệu quả tốt hơn. Các quy tắc được kích hoạt khi thỏa mãn một số điều kiện nhất định.Mỗi quy tắc đều bao gồm điều kiện và hành động.

Tìm hiểu thêm về Quy tắc trong LiveAgent.

Frequently asked questions

Quy tắc thông minh là gì?

Chính sách thông minh, hay còn được gọi là quy tắc, giúp bạn tự động hóa quy trình làm việc, giảm khối lượng công việc và tăng năng suất của nhân viên. Các quy tắc này bao gồm các điều kiện và hành động cụ thể. Bạn có thể kích hoạt quy tắc bằng một hành động cụ thể.

 

Làm thế nào để sử dụng quy tắc thông minh?

Quy tắc thông minh có thể được sử dụng trong trường hợp ví dụ như nhận phiếu yêu cầu hỗ trợ qua email, trạng thái phiếu yêu cầu hỗ trợ thay đổi, phiếu yêu cầu được xác định là thư rác, phiếu yêu cầu được chuyển từ nhân viên này sang nhân viên khác, nhân viên đánh giá xem thẻ phiếu yêu cầu đã thay đổi hay chưa.

 

LiveAgent có cung cấp quy tắc thông minh không?

LiveAgent có cung cấp quy tắc thông minh. Bạn có thể tìm thấy tất cả các quy tắc và khả năng tạo quy tắc trong tab Rules (Quy tắc).

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo