Tuỳ Chỉnh Trạng Thái

Tuỳ Chỉnh Trạng Thái là gì?

Đã Mở, Đã Xử Lý, Mới, Đã Đóng… Đây là các trạng thái mặc định của một Phiếu, nó phản ánh một giai đoạn khi xử lý Phiếu. Các dòng trạng thái được hiển thị cho khách hàng và nhân viên đại diện. Mọi doanh nghiệp đều không giống nhau và có thể có các quy trình khác nhau. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, các công ty cần các trạng thái Phiếu phù hợp.

Tuỳ Chỉnh Trạng Thái là gì?

Frequently asked questions

Tuỳ Chỉnh Trạng Thái là gì?

Trạng thái tuỳ chỉnh là trạng thái được điều chỉnh đặc biệt phản ánh tình trạng của Phiếu một cách chuẩn xác. Nó cho phép bạn xử lý phù hợp nhất tuỳ vào quy trình dịch vụ khách hàng đối với một doanh nghiệp nhất định. Các trạng thái chuẩn bao gồm Mở, Đã Xử Lý, Mới, Đóng.

Làm thế nào để kiểm tra Tuỳ Chỉnh Trạng Thái?

Bạn có thể kiểm tra trạng thái tuỳ chỉnh chính bằng cách thông thường với trạng thái chuẩn. Nó hiển thị cho từng Phiếu trong bảng điều khiển trong LiveAgent.

Tôi có thể chỉnh sửa trạng thái tuỳ chỉnh trên LiveAgent không?

Bạn có thể sửa trạng thái tuỳ chỉnh trong bảng điều khiển trong LiveAgent nếu bạn có quyền truy cập đặc biệt. Nó tương tự như việc điều chỉnh trạng thái chuẩn trên LiveAgent.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo