Chuyển giao ticket

Ticket được chuyển giao như thế nào?

Ticket có thể được chuyển đổi giữa các phòng ban hay nhân viên phụ trách. Theo mặc định, trong một trường nội dung mới, tất cả các ticket sẽ nằm trong mục chung. Nếu bạn tạo thêm các phòng ban hay nhân viên phụ trách, có thể trỏ tới thanh menu thả xuống để chuyển đổi quyền phụ trách ticket. Tất cả ticket đều được gắn nhãn thời gian.

Tất cả các lệnh chuyển giao ticket đều được gắn nhãn thời gian, kèm đối tượng đã tạo quyền chuyển đổi được ghi trong ticket thread (trang thông tin của ticket).

Ticket được chuyển giao như thế nào?

Frequently asked questions

Ticket chuyển giao là gì?

Ticket chuyển giao là ticket được chuyển quyền quản lý từ phòng ban này sang phòng ban khác hay từ nhân viên này sang nhân viên khác.

 

Làm sao sử dụng tính năng chuyển giao ticket?

Để dùng lệnh chuyển giao ticket, bạn chọn ticket muốn chuyển giao và chọn nhân viên phụ trách hay phòng ban bạn muốn chuyển quyền tới.

 

Tính năng chuyển giao ticket có trong LiveAgent không?

Tính năng chuyển giao ticket hiện có sẵn trong LiveAgent. Lựa chọn mặc định là tất cả các ticket nằm trong mục chung. Nếu có nhiều phòng ban và nhân viên phụ trách, bạn trỏ tới thanh menu thả xuống để chuyển giao quyền quản lý của ticket đó.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo