CRON job

CRON job là gì?

Cron Job giúp bạn lên lịch và chạy các tác vụ nhất định trên máy chủ của mình. Các Cron job được sử dụng để tự động hóa các tác vụ chạy định kỳ trên nền, ví dụ: trong các ứng dụng web như LiveAgent. Cron là một trình tổ chức công việc hoặc tác vụ dựa trên thời gian trong các hệ điều hành dựa trên Unix (Mac OS, Linux, FreeOSBD, v.v.). Các công việc hoặc tác vụ đã lên lịch này được gọi là Cron Job. Có nhiều trường hợp khác nhau khi một ứng dụng trực tuyến có thể cần chạy định kỳ số tác vụ nhất định. Ví dụ: Gửi email hàng loạt hoặc tìm nạp dữ liệu.

Cú pháp

Đây là một cron job đơn giản:

*/5 * * * * /usr/bin/php /www/virtual/username/cron.php > /dev/null 2>&1

Frequently asked questions

CRON job là gì?

Cron Job là một lệnh được dùng để lên lịch thực hiện các công việc trong tương lai. Thông thường, lệnh này được sử dụng để lên lịch các tác vụ thực hiện định kỳ, chẳng hạn như thông báo lúc 12 giờ thứ Hai hàng tuần.

CRON job được dùng làm gì?

Lệnh Cron Job có thể được sử dụng khi bạn sở hữu tài khoản có thời hạn trên một trang web. Khi đó, Cron có thể được lập trình để tự động hủy kích hoạt hoặc xóa dữ liệu tài khoản. Một chức năng khác có thể là gửi e-mail hàng loạt hàng ngày. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh Cron Job để kiểm tra nội dung trang web của mình. Khi đó, lệnh Cron Job cho phép bạn tìm các liên kết gãy.

Bạn có thể thiết đặt các lệnh CRON job trong LiveAgent không?

Bạn có thể thiết đặt các lệnh Cron job trong LiveAgent. Để thực hiện việc này, hãy mở màn hình Cron Tasks (Tác vụ Cron) và nhấp vào nút "Cron Task” (Tác vụ Cron). Sau đó đặt khoảng thời gian chạy cron và sao chép URL Cron Job. Trong trường "URL to connect” (URL để kết nối), hãy nhập: http://www.example.com/scripts/jobs.php Tiếp theo, chọn tần suất thực hiện các công việc cron. Sau khi nhấp vào "Create Cron Job” (Tạo Cron Job) thì mọi thứ đã được thiết lập.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo