Dự đoán mức độ hài lòng

Dự đoán mức độ hài lòng là gì?

Dự Đoán Mức Độ Hài Lòng là một hệ thống đo lường liệu một phiếu có khả năng nhận được một mức độ hài lòng tích cực hay tiêu cực, dựa trên một hệ thống dự đoán được cài đặt cho những tài khoản cụ thể, bằng cách sử dụng dịch vụ khách hàng trước đây và các số liệu xếp hạng mức độ hài lòng.

Frequently asked questions

Làm thế nào bạn định nghĩa Dự Đoán Mức Độ Hài Lòng?

Dự Đoán Mức Độ Hài Lòng là một chỉ số xác định các tính năng nào có thể làm cho khách hàng của bạn hài lòng. Đánh giá liệu phiếu này có khả năng nhận được một mức độ hài lòng tốt hay xấu. Nó hỗ trợ như một hệ thống cảnh báo sớm. Nhờ có nó, bạn nhận ra một tình huống trước tiên và bạn có thể ngăn chặn nó và bảo đảm mức độ hài lòng khách hàng.

 

Dự Đoán Mức Độ Hài Lòng được tính như thế nào?

Để tính toán các kết quả của Dự Đoán Mức Độ Hài Lòng, một con số cụ thế, có ý nghĩa thống kê của các đánh giá ở một thời điểm nhất định được yêu cầu. Chúng nên tính đến: các chỉ số thời gian, ví dụ, thời gian phản hồi đầu tiên hoặc thời gian giải quyết toàn bộ, văn bản báo cáo, chỉ báo tải, ví dụ số lượng phản hồi, mở lại và định vị lại các phiếu.

 

LiveAgent có cung cấp Dự Đoán Mức Độ Hài Lòng?

LiveAgent cung cấp Dự Đoán Mức Độ Hài Lòng. Đây là một chỉ số rất quan trọng trong dịch vụ khách hàng, nó chắc chắn tạo điều kiện để làm việc dễ dàng và tiến hành các hoạt động hiệu quả.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo