Giám sát phiếu yêu cầu hỗ trợ

Giám sát phiếu yêu cầu hỗ trợ là gì?

Có những lúc bạn cần theo dõi tiến trình xử lý một Phiếu yêu cầu hỗ trợ, mặc dù nó đã được giao cho một đại diện hoặc bộ phận cụ thể. Điều này có thể xảy ra trong nhiều tình huống, chẳng hạn như phiếu yêu cầu hỗ trợ do một khách VIP tạo ra hoặc phiếu đang được xử lý bởi một nhân viên mới và bạn cần giám sát hiệu quả làm việc của nhân viên đó.

Giám sát phiếu yêu cầu hỗ trợ là gì?

Frequently asked questions

Giám sát phiếu yêu cầu hỗ trợ nghĩa là gì?

Người giám sát phiếu yêu cầu hỗ trợ là người theo dõi tiến trình xử lý một phiếu yêu cầu hỗ trợ cụ thể nhưng không chịu trách nhiệm về nó. Người này sẽ nhận thông báo khi có cập nhật, chẳng hạn như khi phiếu yêu cầu hỗ trợ được trả lời hoặc thay đổi trạng thái.

 

Vì sao bạn nên dùng giám sát phiếu yêu cầu hỗ trợ?

Rất nên sử dụng người giám sát phiếu yêu cầu hỗ trợ khi có phiếu được tạo, chẳng hạn như yêu cầu từ một khách VIP, hoặc bạn cần kiểm tra xem nhân viên mới có xử lý tốt với các phiếu yêu cầu hỗ trợ hay không hoặc bạn cần quyền kiểm soát một phiếu cụ thể.

 

LiveAgent có cung cấp lựa chọn giám sát phiếu yêu cầu hỗ trợ không?

LiveAgent cung cấp tùy chọn giám sát phiếu yêu cầu hỗ trợ. Bạn có thể liên kết một vé nhất định vào chế độ xem của một đại diện cụ thể hoặc của toàn bộ ban ngành.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo