Hệ thống yêu cầu hỗ trợ sự cố

Phiếu yêu cầu hỗ trợ sự cố là gì?

Phiếu yêu cầu hỗ trợ sự cố theo đúng nghĩa là một yêu cầu hỗ trợ được hệ thống quản lý dịch vụ hỗ trợ máy tính theo dõi. Có thể được gọi là hệ thống theo dõi sự cố, hệ thống phiếu sự cố hoặc phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Nó là một hệ thống máy tính giúp quản lý và đăng ký danh sách các vấn đề hoặc yêu cầu hỗ trợ, thường được sắp xếp theo nhu cầu của nhà cung cấp dịch vụ. Hệ thống phiếu yêu cầu hỗ trợ sự cố thường được liên kết với cơ sở dữ liệu chứa thông tin khách hàng, sản phẩm và giải pháp cho các sự cố thường gặp.

Khi bạn nhận được một yêu cầu mới, các phiếu sẽ được tạo hoặc mở và mục tiêu là đóng hoặc sửa chúng, cung cấp giải pháp cho sự cố được báo cáo.

Phiếu yêu cầu hỗ trợ sự cố là gì?

Frequently asked questions

Phiếu yêu cầu hỗ trợ sự cố là gì?

Phiếu yêu cầu hỗ trợ sự cố là một yêu cầu hỗ trợ của khách hàng, được hệ thống hỗ trợ theo dõi. Khách hàng có thể gửi đơn đăng ký bằng bất kỳ cách nào khả dụng (email, liên hệ trên mạng xã hội, biểu mẫu hoặc live chat).

 

Phiếu yêu cầu hỗ trợ sự cố gồm những loại nào?

Phiếu yêu cầu hỗ trợ sự cố có thể liên quan đến các câu hỏi về sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi mua hàng, gửi khiếu nại sau khi mua hàng, báo cáo lỗi của sản phẩm hoặc dịch vụ được khách hàng sử dụng.

 

LiveAgent có thể được coi là một hệ thống yêu cầu hỗ trợ sự cố không?

LiveAgent có thể được coi là một hệ thống báo cáo lỗi. Hệ thống này cho phép nhân viên quản lý yêu cầu, hỗ trợ khách hàng về vấn đề của họ và tự động hóa công việc của nhân viên.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo
^ ^