Phiếu đang chờ xử lý

Phiếu đang chờ xử lý là gì?

Đánh dấu phiếu đang chờ xử lý là một cách báo hiệu rằng cần thêm thời gian để giải quyết phiếu đó. Khi một phiếu được đánh dấu là đang chờ xử lý, bộ đếm thời gian SLA của nó sẽ bị tạm dừng. Điều này giúp nhân viên hỗ trợ chịu trách nhiệm về phiếu này có thêm thời gian để tìm giải pháp.

Không cần thiết phải đánh dấu một phiếu là Đang chờ xử lý trong vòng đời của nó, vì nó có thể được giải quyết ngay lập tức và do đó nó sẽ được đánh dấu trực tiếp là Đã giải quyết.

Frequently asked questions

Phiếu đang chờ xử lý có nghĩa là gì?

Phiếu đang chờ xử lý là phiếu mà nhân viên hỗ trợ cần nhiều thời gian hơn để giải quyết hoặc cần thêm thông tin để giải quyết vấn đề của khách hàng. Đây thường là giai đoạn thứ hai trong vòng đời của phiếu.

 

Bạn có cần đánh dấu tất cả các phiếu là đang chờ xử lý không?

Không phải mọi phiếu đều phải được đánh dấu là đang chờ xử lý. Nếu nhân viên hỗ trợ có thể cung cấp phản hồi nhanh chóng thì phiếu không cần phải trải qua trạng thái chờ xử lý. Việc đánh dấu này rất hữu ích cho những nhân viên hỗ trợ có nhiều phiếu và cho biết rằng khách hàng vẫn đang chờ hỗ trợ về phiếu này.

 

Bạn có thể tìm danh sách các phiếu đang chờ xử lý trong LiveAgent ở đâu?

Bạn có thể kiểm tra danh sách phiếu chờ trong mục Phiếu yêu cầu hỗ trợ bên cạnh tất cả các phiếu. Bạn cũng có thể lọc danh sách cho phù hợp để chỉ hiển thị cho bạn những phiếu đang chờ xử lý.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo