Hỗ Trợ Hiện Tại

Người Hỗ Trợ Hiện Tại là ai?

Nhân viên hỗ trợ cuối, người cập nhật tình trạng một Phiếu hỗ trợ bất kỳ cũng được gọi là người Hỗ Trợ Hiện Tại. Cũng rất thường xuyên, người Hỗ Trợ Hiện Tại không phải là nhân viên đại diện mà Phiếu hỗ trợ được phân bổ trước đó. Khi một Phiếu được cập nhật, Hỗ Trợ Hiện Tại cũng thay đổi.

Frequently asked questions

Từ Hỗ Trợ Hiện Tại có nghĩa là gì?

Hỗ Trợ Hiện Tại là Nhân viên hỗ trợ thực hiện cập nhật cuối cùng trên Phiếu. Không nhất thiết phải là người được phân phối Phiếu lúc đầu. Thời điểm Phiếu yêu cầu hỗ trợ được cập nhật bởi một nhân viên khác, Hỗ Trợ Hiện Tại sẽ thay đổi.

Làm thế nào để bạn có thể kiểm tra Hỗ Trợ Hiện Tại trong LiveAgent?

Để kiếm tra ai là Hỗ Trợ Hiện Tại của một Phiếu bất kỳ, truy cập bảng điều khiến LiveAgent. Ở đó, kế bên danh sách các Phiếu, bạn sẽ tìm thấy thông tin về Hỗ Trợ Hiện Tại. Bạn có thể theo dõi tiến trình này một cách thường xuyên.

Có thể chỉnh sửa Hỗ Trợ Hiện Tại trong LiveAgent không?

Nếu bạn có quyền truy cập một Phiếu nhất định và có thể chỉnh sửa nó, bạn có thể thay đổi Hỗ Trợ Hiện Tại. Khi bạn chỉnh sửa một Phiếu nhất định, bạn trở thành người Hỗ Trợ Hiện Tại. Tính năng này giúp bạn xác định ai là người thực hiện thay đổi cuối cùng trên một Phiếu.

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo