Báo cáo bộ phận

Bộ phận đại diện cho một phân khu cụ thể của tổ chức của bạn, được sắp xếp theo sản phẩm hoặc dịch vụ, lĩnh vực kiến thức, địa điểm địa lý, hoặc Trách nhiệm.

Phân phối Phiếu yêu cầu và phân công Nhân viên vào các Bộ phận. Xác định Bộ lọc và Quy tắc chuyển phiếu để Phiếu của bạn luôn luôn đến đúng người. Chỉ định chữ ký, Số điện thoại, và Quy tắc trả lời Chat cho các Bộ phận khác nhau. Ngay lập tức xem có bao nhiêu Phiếu mới, đang mở, và đã giải quyết trong các Bộ phận của bạn.

Ví dụ

Bạn có thể tạo một Bộ phận gọi là “Bán hàng” và bàn giao những Phiếu phù hợp cho nó.

Mọi Bộ phận đều có quy trình hỗ trợ của riêng nó, bạn có thể chỉ định Nhân viên, thiết lập địa chỉ email hỗ trợ, theo dõi Phiếu hỗ trợ, thiết lập Quy tắc làm việc, xác định Cam kết chất lượng dịch vụGiờ làm việc.

Bộ phận cho phép bạn:

 • Chỉ cấp quyền truy cập vào Phiếu cho các Nhân viên trong cùng bộ phận với Phiếu
 • Tùy chỉnh các Template giao tiếp qua email theo Bộ phận
 • Thiết lập tính khả dụng của Chat, Điện thoại, và dịch vụ tin nhắn theo Bộ phận

Đang hoạt động một mình?

Bạn không cần sử dụng tính năng Bộ phận nếu bạn đang tự doanh hoặc là một tổ chức rất nhỏ. Trong trường hợp này, mọi Phiếu sẽ được phân phối và xử lý bởi mọi người, bất kể loại nào.

Lợi ích của Phòng ban:

 • Phân phối công việc, quyền hạn, và Trách nhiệm
 • Lập các nhóm chuyên gia
 • Tăng hiệu quả và chất lượng của việc xử lý Phiếu
 • Giảm thời gian giải quyết và trả lời Phiếu

Ví dụ về cách dùng:

 • Chức năng – Nhân sự, IT, Kế toán
 • Sản phẩm hoặc Dịch vụ – xe đạp đi trong phố, xe đạp đua hoặc Cuahangxedap.com, Cuahanghoa.com
 • Khách hàng – Nhà bán lại, Đối tác liên kết, VIP
 • Địa lý – Mỹ, Âu, Á

Báo cáo Bộ phận

LiveAgent cung cấp một báo cáo về các Phiếu, Chat, Cuộc gọi, Xếp hạng đã được trả lời và hơn thế nữa (xem tất cả lựa chọn bên dưới) từ một khoảng thời gian cụ thể. Những thông tin nhập riêng lẻ có thể được sắp xếp bởi khoảng thời gian, Bộ phận, Kênh, và Nhân viên. Báo cáo Bộ phận có thể được xuất ra file CSV.

Báo cáo bộ phận hiển thị hai lựa chọn (cột):

 • Thẻ
 • Câu trả lời
 • Thời gian TB cho một câu trả lời mới
 • Thời gian TB để mở câu trả lời
 • Cuộc gọi
 • Cuộc gọi nhỡ
 • Phút gọi
 • Tin nhắn chat
 • Chat
 • Chat bị nhỡ
 • Thời gian nhận chat TB
 • Thời gian chat TB
 • Không được xếp hạng
 • Không được xếp hạng %
 • Phần thưởng
 • Phần thưởng %
 • Khiển trách
 • Khiển trách %
 • Tin nhắn đến
 • Cuộc gọi đến
 • Cuộc gọi đã kết thúc
 • Cuộc chat đến
 • Cuộc chat đã kết thúc
 • Phiếu đã tạo
 • Phiếu đã giải quyết

Báo cáo bộ phận có thể cho bạn dữ liệu trong những kiểu biểu đồ sau:

Dùng báo cáo Bộ phận với API

Dùng LiveAgent REST API để gọi các giá trị từ báo cáo Bộ phận.

Discover which agents need more training

Generate time reports to see which tickets took the longest to answer, and who was working on them. Try it today. No credit card required.

Tài nguyên cơ sở tri thức

Tìm hiểu chi tiết

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo