Người yêu cầu

Người yêu cầu là gì?

Người yêu cầu là tên gọi các cá nhân tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ thông qua bất kỳ kênh nào. Người yêu cầu được bộ phận hỗ trợ liệt kê như là khách hàng.

Nói chung, tất cả các phiếu yêu cầu hỗ trợ đều chứa dữ liệu về người yêu cầu bên cạnh tên của họ. Điều này giúp nhân viên tiếp nhận xử lý các phiếu yêu cầu được đề cập nắm rõ bối cảnh hơn. Nghĩa là nhân viên xử lý phiếu sẽ được biết nếu trong quá khứ người yêu cầu này đã gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ một vấn đề y hệt, mức độ hạnh phúc của họ với các giao dịch trước và mức độ ảnh hưởng xã hội của họ, v.v..

Frequently asked questions

Ai là người yêu cầu?

Người nộp đơn là người tạo yêu cầu tới bộ phận hỗ trợ khách hàng bằng bất kỳ kênh có sẵn nào.

 

Người yêu cầu có các quyền gì?

Người nộp đơn là khách hàng. Do đó, họ có tất cả các quyền có thể có của một khách hàng liên hệ với dịch vụ khách hàng tùy theo kênh liên lạc họ sử dụng (ví dụ: nếu liên lạc bằng cách trò chuyện (chat) thì người nộp đơn có thể gửi tệp) .

 

Bạn có thể tìm thấy dữ liệu của người yêu cầu ở đâu trong LiveAgent?

Dữ liệu của người nộp đơn có trong bảng Phiếu yêu cầu hỗ trợ (Ticket) bên cạnh tên người nộp trong danh sách. Dữ liệu này bao gồm các thông tin để xem liệu trước đây khách hàng đã liên hệ với dịch vụ khách hàng hay báo cáo vấn đề này hay chưa, mức độ dịch vụ và mức độ ảnh hưởng xã hội của người nộp đơn.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo