Dùng thử miễn phí

Tin Nhắn Soạn Sẵn

Tin Nhắn Soạn Sẵn là gì?

Tin Nhắn Soạn Sẵn là những câu trả lời được soạn trước cho các câu hỏi thường gặp. Điều này có thể giúp loại bỏ câu trả lời phải lặp đi lặp lại cho các thắc mắc tương tự nhau từ khách hàng. Với LiveAgent bạn có thể soạn trước tin nhắn không giới hạn số lượng và cung cấp cho tất cả các nhân viên hỗ trợ nói chung hoặc phân chia theo từng bộ phận. Tất cả các Tin Nhắn Soạn Sẵn đều có thể được liên kết với một (hoặc các) từ khoá nhất định, nên việc tìm được câu trả lời phù hợp rất dễ dàng. Các Nhân Viên Hỗ Trợ cũng có thể tự soạn các Tin Nhắn Soạn Sẵn phù hợp với quy trình làm việc và nhu cầu tương ứng của họ.

Tìm hiểu thêm về Tin Nhắn Soạn Sẵn với LiveAgent.

Tin Nhắn Soạn Sẵn
Ví dụ về Tin Nhắn Soạn Sẵn
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Tin nhắn soạn sẵn là gì?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Tin nhắn soạn sẵn là một tập các câu trả lời được soạn sẵn cho các câu hỏi thường gặp. Trong những lĩnh vực như dịch vụ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật, Tin nhắn soạn sẵn là một giải pháp rất hiệu quả đối với cả khách hàng và nhân viên hỗ trợ, cung cấp các câu trả lời nhanh và tiết kiệm thời gian.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Sử Dụng Về Tin Nhắn Soạn Sẵn như thế nào?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Với LiveAgent, bạn có thể soạn sẵn số lượng không giới hạn các câu trả lời. Những câu trả lời được soạn trước này cho phép bạn cung cấp phản hồi nhanh hơn cho các câu hỏi trùng lặp. Nhờ đó, các nhân viên hỗ trợ có thể thực hiện công việc nhanh hơn, vì họ sử dụng các câu từ được soạn sẵn hoặc các tin nhắn tuỳ chỉnh nhanh chóng.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Có thể tìm các Tin Nhắn Soạn Sẵn này ở đâu trên LiveAgent?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Bạn có thể tìm Tin Nhắn Soạn Sẵn trên thanh tuỳ chỉnh bằng việc vào phần ‘Cài Đặt Cấu Hình’, sau đó chọn thanh ‘Tự Động’ và nhấp vào ‘Tin Nhắn Soạn Sẵn’. Các câu trả lời này có thể được cài đặt cho toàn bộ nhân viên hỗ trợ hoặc chỉ cho một số bộ phận nhất định.” } }] }

FAQ

Tin nhắn soạn sẵn là gì?

Tin nhắn soạn sẵn là một tập các câu trả lời được soạn sẵn cho các câu hỏi thường gặp. Trong những lĩnh vực như dịch vụ khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật, Tin nhắn soạn sẵn là một giải pháp rất hiệu quả đối với cả khách hàng và nhân viên hỗ trợ, cung cấp các câu trả lời nhanh và tiết kiệm thời gian.

Sử Dụng Về Tin Nhắn Soạn Sẵn như thế nào?

Với LiveAgent, bạn có thể soạn sẵn số lượng không giới hạn các câu trả lời. Những câu trả lời được soạn trước này cho phép bạn cung cấp phản hồi nhanh hơn cho các câu hỏi trùng lặp. Nhờ đó, các nhân viên hỗ trợ có thể thực hiện công việc nhanh hơn, vì họ sử dụng các câu từ được soạn sẵn hoặc các tin nhắn tuỳ chỉnh nhanh chóng.

Có thể tìm các Tin Nhắn Soạn Sẵn này ở đâu trên LiveAgent?

Bạn có thể tìm Tin Nhắn Soạn Sẵn trên thanh tuỳ chỉnh bằng việc vào phần ‘Cài Đặt Cấu Hình’, sau đó chọn thanh ‘Tự Động’ và nhấp vào ‘Tin Nhắn Soạn Sẵn’. Các câu trả lời này có thể được cài đặt cho toàn bộ nhân viên hỗ trợ hoặc chỉ cho một số bộ phận nhất định..

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo