Xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng

Xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng là gì?

Khách hàng có thể cho đánh giá xếp hạng ngay sau khi Ticket (yêu cầu hỗ trợ) của họ được giải quyết. Việc xếp hạng được tiến hành bằng một bảng câu hỏi đơn giản với 2 thang điểm: tốt hay tệ. Khách hàng có thể để lại nhận xét thể hiện quan điểm của mình nếu muốn. Xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng là một cách tuyệt vời để thấy được mức độ hiệu quả của nhân viên chăm sóc khách hàng.

Chỉ khách hàng mới có thể xếp hạng đánh giá, chứ không phải nhân viên phụ trách, thậm chí nếu chính họ là người yêu cầu Ticket.

Customer feedback illustration
Customer feedback concept. Hand checking excellent mark in a survey.

Frequently asked questions

Xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng là gì?

Xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng là phương pháp đo đạc mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ khách hàng của bạn. Khách hàng có thể cho đánh giá sau khi yêu cầu hỗ trợ của họ được xử lý. Việc xếp hạng được tiến hành bằng một bảng câu hỏi đơn giản là bạn có thể biết được đánh giá của khách hàng là tích cực hay tiêu cực.

Làm thế nào để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng?

Xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng có thể được tiến hành ngay sau khi yêu cầu của khách hàng được xử lý, bằng một bảng câu hỏi đơn giản tạo sẵn. Khách hàng có thể cho đánh giá tích cực hay tiêu cực, và trên thang điểm xếp hạng đó, chúng ta biết được khách hàng có hài lòng với dịch vụ của bạn hay không.

Làm thế nào để cải thiện xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng?

Để nâng cao xếp hạng mức độ hài lòng của khách hàng, bạn cần phát triển dịch vụ khách hàng của mình. Luôn quan tâm chăm sóc khách hàng như từng cá thể riêng biệt. Tạo cơ hội cho khách hàng được trải nghiệm nhiều kênh hỗ trợ để biết được hình thức nào là phù hợp nhất với họ. Hồi đáp các vấn đề của khách hàng nhanh nhất có thể. Thu thập các phản hồi và xếp hạng từ khách hàng. Tận dụng chúng để cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

    Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

    ×
    Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

    Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

    Lên lịch demo