Số liệu

Số liệu là gì?

Số liệu cũng được gọi là Báo Cáo, là các loại đo lường khác nhau, có thể hữu ích cho bạn để xem tình trạng hiện tại của doanh nghiệp. Có 3 mục số liệu chính: số liệu theo thời gian, chỉ số nỗ lực và số liệu hoạt động của nhân viên.

Số liệu theo thời gian cung cấp cho bạn dữ liệu như thời gian trả lời đầu tiên, thời gian đợi người yêu cầu hoặc thời gian giải quyết đầy đủ. Chỉ số nỗ lực bao gồm số câu trả lời, các phiếu được mở lại hoặc chỉ định lại và số liệu hoạt động nhân viên liên quan tới thời gian trực tuyến, khả năng hoạt động và các phiếu được giải quyết. Bạn cũng có thể tạo ra các số liệu riêng để theo dõi dữ liệu lãi suất cao nhất của bạn.

Tìm hiểu thêm về Số Liệu trong LiveAgent.

Số liệu là gì?

Frequently asked questions

Số liệu là gì?

Số liệu là sự đo lường bằng định lượng. Chúng được dùng để đánh giá, so sánh và theo dõi hoạt động hay sản xuất. Nó là một nhóm các số liệu đối trọng với việc quản lý hoặc các nhà phân tích thường xuyên đánh giá để duy trì các xếp hạng về hoạt động, ý kiến, và chiến lược kinh doanh.

 

Số liệu phổ biến nhất của hỗ trợ khách hàng là gì?

Các số liệu phổ biến nhất của dịch vụ khách hàng là Số Phiếu, nó là số lượng thông báo đo lường tổng số cuộc gọi trong lĩnh vực trợ giúp. Những số khác là Thời Gian Xử Lý Vấn Đề Trung Bình, Thời Gian Phản Hồi Trung Bình, Thời Gian Phản Hồi Đầu Tiên Trung Bình, Điểm Hài Lòng Khách Hàng, và Thời Gian Dịch Vụ Khách Hàng Trung Bình.

 

Bạn có thể đo lường các số liệu nào trong LiveAgent?

Trong LiveAgent bạn có thể đo lường khách hàng và công việc của nhân viên. Khi nói đến khách hàng, mà bạn có thể đo lường, giữa những người khác Chỉ Số Khách Hàng Thân Thiện, Chỉ Số Hài Lòng Khách Hàng, Điểm Nỗ Lực Khách hàng, Điểm Chất Lượng Nội Bộ, Tương Tác Khách Hàng, Tỷ Lệ Khách Hàng Hoàn Trả, Tỷ Lệ Giữ Chân Khách Hàng, Tỷ Lệ Đề Cử. Khi nói đến nhân viên, mà chúng ta có thể đo lường, trong số những người khác số phiếu, số lượng liên lạc, cấp độ dịch vụ, và phiếu tồn đọng.

 

Quay lại Bảng thuật ngữ Tạo tài khoản MIỄN PHÍ

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo