Tạm biệt phần mềm chậm, kém

Đổi sang LiveAgent & chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu của bạn từ Zoho Desk miễn phí.

 • ✓ Không phí cài đặt    
 • ✓ Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7    
 • ✓ Không yêu cầu thẻ tín dụng    
 • ✓ Hủy mọi lúc
Được dùng bởi
Forbes logo
airbus logo
Nascar logo
LiveAgent migration animation
Migration background

Chuyển dữ liệu của bạn từ Zoho Desk?

LiveAgent cung cấp di chuyển miễn phí từ Zoho Desk được thực hiện hoàn toàn bởi các nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Chuyển dữ liệu của bạn từ Zoho Desk đến LiveAgent nhanh chóng, an ninh, và miễn phí thanh toán. Hãy chuyển ngay hôm nay!

Forbes logo
airbus logo
Nascar logo
USC logo
Chuyển dữ liệu của bạn từ Zoho Desk?
Slido green logo

So sánh Zoho Desk với LiveAgent

Tính năng Liveagent Zoho Desk
Phiếu
Gồm một công cụ quản lý để xử lý và lập danh mục các yêu cầu của dịch vụ khách hàng.
LiveAgent cung cấp phiếu trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp phiếu trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Live Chat
Một công cụ hỗ trợ chat thời gian thực để bạn có thể đặt trên mọi trang mạng.
LiveAgent cung cấp Live Chat trong kế hoạch Phiếu+Chat cho $29/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp Live Chat trong kế hoạch cho $61/đại lý/tháng.
Trung Tâm Cuộc Gọi
Một trung tâm cuộc gọi có thể được dùng để gọi và nhận cuộc gọi, sử dụng trình phân phối cuộc gọi tự động.
LiveAgent cung cấp Trung Tâm Cuộc Gọi trong kế hoạch Trọn Gói cho $39/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp Trung Tâm Cuộc Gọi trong kế hoạch cho $49/đại lý/tháng.
Tự Phục Vụ
Một tính năng cho phép bạn xây dựng cổng thông tin khách hàng để khách hàng có thể đăng ký truy cập vào các phiếu trước đây của họ và nội dung cơ sở tri thức.
LiveAgent cung cấp Tự Phục Vụ trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp Tự Phục Vụ trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Facebook
Một tích hợp Facebook tìm nạp tất cả bình luận và đề cập và chuyển chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời tất cả bình luận và đề cập từ phần mềm chuyên viên hỗ trợ truyền thông xã hội.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Facebook trong kế hoạch Phiếu cho phí bổ sung $39/tháng/tài khoản hoặc trong kế hoạch Trọn gói không có phí bổ sung.
Zoho Desk cung cấp một tích hợp Facebook trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Twitter
Một tích hợp Twitter tìm nạp tất cả đề cập và bình luận và chuyển chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời Tweet trực tiếp từ phần mềm.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Twitter trong kế hoạch Phiếu cho phí bổ sung $39/tháng/tài khoản hoặc trong kế hoạch Trọn gói không có phí bổ sung.
Zoho Desk cung cấp một tích hợp Twitter trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Instagram
Một tích hợp Instagram tìm nạp tất cả bình luận và đề cập và chuyển chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời tất cả bình luận và đề cập từ phần mềm chuyên viên hỗ trợ truyền thông xã hội.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Instagram trong kế hoạch Phiếu cho phí bổ sung $39/tháng/tài khoản hoặc trong kế hoạch Trọn gói không có phí bổ sung.
Zoho Desk cung cấp một tích hợp Instagram trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Viber
Một tích hợp Viber tìm nạp tất cả tin nhắn và chuyển chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời và truyền phát tin nhắn trực tiếp từ phần mềm chuyên viên hỗ trợ truyền thông xã hội.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Viber.
Zoho Desk không cung cấp tích hợp Viber.
Cơ Sở Tri Thức
Kho kiến thức bao gồm những thông tin cần thiết, như là hướng dẫn khắc phục lỗi, FAQ, và các bài viết hướng dẫn.
LiveAgent cung cấp cơ sở tri thức trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp cơ sở tri thức trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Diễn Đàn Khách Hàng
Một bảng thảo luận trực tuyến cho các khách hàng của bạn, được đặt trực tiếp trong cơ sở tri thức của bạn.
LiveAgent cung cấp diễn đàn khách hàng trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp diễn đàn khách hàng trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Quy Tắc và Trình Tự Động
Tiến trình làm việc mà bạn có thể tự động loại bỏ các nhiệm vụ trùng lặp.
LiveAgent cung cấp các quy tắc và trình tự động trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp các quy tắc và trình tự động trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
API
Một bộ chức năng cho phép nhiều ứng dụng khác nhau làm việc cùng nhau.
LiveAgent cung cấp chức năng API trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp chức năng API trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Phản Hồi Tương Tác Giọng Nói (IVR)
Một công nghệ cho phép người gọi đến chuyển tới một hệ thống điện thoại trước khi nói chuyện với một người điều hành.
LiveAgent cung cấp các tính năng IVR trong kế hoạch Trọn gói cho $39/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp các tính năng IVR trong kế hoạch cho $61/đại lý/tháng.
Cuộc Gọi Video
Một cuộc gọi gồm video, tương tự như cuộc gọi Skype, Zoom, hay Facetime.
LiveAgent cung cấp các cuộc gọi video trong kế hoạch Trọn gói cho $39/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp các cuộc gọi video trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Lịch Sử Không Giới Hạn
Các phiếu không hết hạn hoặc bị xóa-- bạn có thể xem chúng mọi lúc.
LiveAgent cung cấp lịch sử không giới hạn trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp lịch sử không giới hạn trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Trang Mạng Không Giới Hạn
Bạn có thể sử dụng phần mềm cho nhiều trang mạng không giới hạn số lượng.
LiveAgent cung cấp các trang mạng không giới hạn.
Zoho Desk không cung cấp các trang mạng không giới hạn.
Nút Chat Không Giới Hạn
Bạn có thể đặt một số nút chat không giới hạn trên trang mạng của bạn.
LiveAgent cung cấp các nút chat không giới hạn.
Zoho Desk không cung cấp các nút chat không giới hạn.
Phiếu/Mail Không Giới Hạn
Bạn có thể nhận một số email và phiếu không giới hạn.
LiveAgent cung cấp các phiếu/mail không giới hạn trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp các phiếu/mail không giới hạn trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Ghi Âm Cuộc Gọi Không Giới Hạn
Ghi âm mọi cuộc gọi để gọi hoặc nhận và bật lại bản ghi âm mọi lúc.
LiveAgent cung cấp ghi âm cuộc gọi không giới hạn trong kế hoạch Trọn gói cho $39/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp ghi âm cuộc gọi không giới hạn trong kế hoạch cho $35/đại lý/tháng.
Hỗ Trợ 24/7 Không Giới Hạn
Hỗ trợ khách hàng được cung cấp 24/7 mà không giới hạn số lượng câu hỏi bạn có thể gửi.
LiveAgent cung cấp hỗ trợ 24/7 không giới hạn.
Zoho Desk không cung cấp hỗ trợ 24/7 không giới hạn.
feeling proud - illustration

Miễn phí hỗ trợ di chuyển từ Zoho Desk

Hãy liên lạc với chúng tôi qua live chat hay e-mail để chúng tôi biết, bạn muốn chuyển dữ liệu của bạn từ Zoho Desk vào LiveAgent. Chúng tôi sẽ chuyển an toàn tất cả dữ liệu của bạn miễn phí thanh toán. Trong khi đó, bạn có thể ngồi nghỉ, thư giãn, và thưởng thức một tách cà-phê.

Trình bổ sung sắp đến!

Các nhà phát triển của chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để cung cấp một trình bổ sung di chuyển cài đặt sẵn cho Zoho Desk. Khi trình bổ sung sẵn sàng, bạn sẽ có thể chuyển dữ liệu của bạn từ Zoho Desk vào LiveAgent bằng cách đơn giản nhấn nút kích hoạt trong bảng điều khiển trên LiveAgent của bạn. Hãy tiếp tục theo dõi!

monitor plug in - illustration

Loại dữ liệu nào tôi có thể chuyển từ Zoho Desk?

Loại dữ liệu nào tôi có thể chuyển từ Zoho Desk?

Con người

Chuyển dễ dàng các nhân viên, ban quản trị, người dùng cuối và các khách hàng.

Con người

Phiếu yêu cầu hỗ trợ

Chuyển các phiếu yêu cầu, các phụ kiện, lĩnh vực người dùng, và lĩnh vực phiếu yêu cầu.

Phiếu yêu cầu hỗ trợ

Thẻ

Chuyển tất cả bộ phận của bạn và các thẻ phiếu yêu cầu.

Bạn có thể tận hưởng những gì khi bạn chuyển từ Zoho Desk

Bạn có thể tận hưởng những gì khi bạn chuyển từ Zoho Desk

Dịch vụ khách hàng xuất sắc

Các nhân viên của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn về bất kỳ vấn đề nào của bạn 24/7.

Dịch vụ khách hàng xuất sắc

Giải pháp hỗ trợ chuyên nghiệp đầy tính năng

Phần mềm của chúng tôi cung cấp hơn 179 tính năng hỗ trợ chuyên nghiệp, được bổ sung với hơn 40 tích hợp.

Giải pháp hỗ trợ chuyên nghiệp đầy tính năng

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

LiveAgent có thể sử dụng bằng 43 bản dịch ngôn ngữ khác biệt (một số không đầy đủ) và hỗ trợ các công cụ tương thích với ngôn ngữ.

Chuyển dữ liệu của bạn từ Zoho Desk hôm nay

LiveAgent là phần mềm chuyên viên hỗ trợ hạng #1 và được đánh giá nhiều nhất cho SMB trong năm 2019 và 2020. Hãy tham gia cùng các công ty như Huawei, BMW, Yamaha và Đại học Oxford để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cấp quốc tế cho khách hàng của bạn.

$15 tháng

Phiếu

 • Lịch sử chat không giới hạn
 • Số lượng địa chỉ email không giới hạn
 • Tính năng báo cáo tiên tiến
 • Cổng thông tin khách hàng + diễn đàn
$29 tháng

Ticket+chat

 • Mọi tính năng trong gói Ticket, còn có thêm:
 • Số lượng nút chat không giới hạn
 • Quản lý phản hồi
 • Giám sát khách truy cập theo thời gian thực
$0 tháng

Miễn phí

 • Lịch sử ticket trong 7 ngày qua
 • 1 nút chat
 • 1 số điện thoại
 • 1 địa chỉ email

Di chuyển từ phần mềm hỗ trợ chuyên nghiệp khác?

Chuyển dữ liệu của bạn miễn phí từ bất kỳ nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ chuyên nghiệp nào được liệt kê dưới đây. Thực hiện cuộc chuyển đổi hôm nay. Chúng tôi bảo đảm cho bạn.

FAQ

How can I migrate from Zoho Desk to LiveAgent?

To migrate from Zoho Desk to LiveAgent, contact our customer support for help or use our migration plugin inside LiveAgent.

What data can you migrate from Zoho Desk to LiveAgent?

LiveAgent allows you to migrate most data such as contacts, tags, departments, attachments, user fields, etc.

How much does it cost to migrate data from Zoho Desk to LiveAgent?

LiveAgent doesn't charge any additional fees for migrating data from Zoho Desk.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo