Tạm biệt phần mềm chậm, kém

Đổi sang LiveAgent & chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu của bạn từ Zoho Desk miễn phí.

 • ✓ Không phí cài đặt    
 • ✓ Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7    
 • ✓ Không yêu cầu thẻ tín dụng    
 • ✓ Hủy mọi lúc
Được dùng bởi
Forbes logo
airbus logo
Nascar logo
LiveAgent migration animation
Migration background

Chuyển dữ liệu của bạn từ Zoho Desk?

LiveAgent cung cấp di chuyển miễn phí từ Zoho Desk được thực hiện hoàn toàn bởi các nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Chuyển dữ liệu của bạn từ Zoho Desk đến LiveAgent nhanh chóng, an ninh, và miễn phí thanh toán. Hãy chuyển ngay hôm nay!

Forbes logo
airbus logo
Nascar logo
USC logo
Slido green logo

So sánh Zoho Desk với LiveAgent

Tính năng Liveagent Zoho Desk
Phiếu
Gồm một công cụ quản lý để xử lý và lập danh mục các yêu cầu của dịch vụ khách hàng.
LiveAgent cung cấp phiếu trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp phiếu trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Live Chat
Một công cụ hỗ trợ chat thời gian thực để bạn có thể đặt trên mọi trang mạng.
LiveAgent cung cấp Live Chat trong kế hoạch Phiếu+Chat cho $29/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp Live Chat trong kế hoạch cho $61/đại lý/tháng.
Trung Tâm Cuộc Gọi
Một trung tâm cuộc gọi có thể được dùng để gọi và nhận cuộc gọi, sử dụng trình phân phối cuộc gọi tự động.
LiveAgent cung cấp Trung Tâm Cuộc Gọi trong kế hoạch Trọn Gói cho $39/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp Trung Tâm Cuộc Gọi trong kế hoạch cho $49/đại lý/tháng.
Tự Phục Vụ
Một tính năng cho phép bạn xây dựng cổng thông tin khách hàng để khách hàng có thể đăng ký truy cập vào các phiếu trước đây của họ và nội dung cơ sở tri thức.
LiveAgent cung cấp Tự Phục Vụ trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp Tự Phục Vụ trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Facebook
Một tích hợp Facebook tìm nạp tất cả bình luận và đề cập và chuyển chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời tất cả bình luận và đề cập từ phần mềm chuyên viên hỗ trợ truyền thông xã hội.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Facebook trong kế hoạch Phiếu cho phí bổ sung $39/tháng/tài khoản hoặc trong kế hoạch Trọn gói không có phí bổ sung.
Zoho Desk cung cấp một tích hợp Facebook trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Twitter
Một tích hợp Twitter tìm nạp tất cả đề cập và bình luận và chuyển chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời Tweet trực tiếp từ phần mềm.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Twitter trong kế hoạch Phiếu cho phí bổ sung $39/tháng/tài khoản hoặc trong kế hoạch Trọn gói không có phí bổ sung.
Zoho Desk cung cấp một tích hợp Twitter trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Instagram
Một tích hợp Instagram tìm nạp tất cả bình luận và đề cập và chuyển chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời tất cả bình luận và đề cập từ phần mềm chuyên viên hỗ trợ truyền thông xã hội.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Instagram trong kế hoạch Phiếu cho phí bổ sung $39/tháng/tài khoản hoặc trong kế hoạch Trọn gói không có phí bổ sung.
Zoho Desk cung cấp một tích hợp Instagram trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Viber
Một tích hợp Viber tìm nạp tất cả tin nhắn và chuyển chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời và truyền phát tin nhắn trực tiếp từ phần mềm chuyên viên hỗ trợ truyền thông xã hội.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Viber.
Zoho Desk không cung cấp tích hợp Viber.
Cơ Sở Tri Thức
Kho kiến thức bao gồm những thông tin cần thiết, như là hướng dẫn khắc phục lỗi, FAQ, và các bài viết hướng dẫn.
LiveAgent cung cấp cơ sở tri thức trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp cơ sở tri thức trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Diễn Đàn Khách Hàng
Một bảng thảo luận trực tuyến cho các khách hàng của bạn, được đặt trực tiếp trong cơ sở tri thức của bạn.
LiveAgent cung cấp diễn đàn khách hàng trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp diễn đàn khách hàng trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Quy Tắc và Trình Tự Động
Tiến trình làm việc mà bạn có thể tự động loại bỏ các nhiệm vụ trùng lặp.
LiveAgent cung cấp các quy tắc và trình tự động trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp các quy tắc và trình tự động trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
API
Một bộ chức năng cho phép nhiều ứng dụng khác nhau làm việc cùng nhau.
LiveAgent cung cấp chức năng API trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp chức năng API trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Phản Hồi Tương Tác Giọng Nói (IVR)
Một công nghệ cho phép người gọi đến chuyển tới một hệ thống điện thoại trước khi nói chuyện với một người điều hành.
LiveAgent cung cấp các tính năng IVR trong kế hoạch Trọn gói cho $39/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp các tính năng IVR trong kế hoạch cho $61/đại lý/tháng.
Cuộc Gọi Video
Một cuộc gọi gồm video, tương tự như cuộc gọi Skype, Zoom, hay Facetime.
LiveAgent cung cấp các cuộc gọi video trong kế hoạch Trọn gói cho $39/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp các cuộc gọi video trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Lịch Sử Không Giới Hạn
Các phiếu không hết hạn hoặc bị xóa-- bạn có thể xem chúng mọi lúc.
LiveAgent cung cấp lịch sử không giới hạn trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp lịch sử không giới hạn trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Trang Mạng Không Giới Hạn
Bạn có thể sử dụng phần mềm cho nhiều trang mạng không giới hạn số lượng.
LiveAgent cung cấp các trang mạng không giới hạn.
Zoho Desk không cung cấp các trang mạng không giới hạn.
Nút Chat Không Giới Hạn
Bạn có thể đặt một số nút chat không giới hạn trên trang mạng của bạn.
LiveAgent cung cấp các nút chat không giới hạn.
Zoho Desk không cung cấp các nút chat không giới hạn.
Phiếu/Mail Không Giới Hạn
Bạn có thể nhận một số email và phiếu không giới hạn.
LiveAgent cung cấp các phiếu/mail không giới hạn trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp các phiếu/mail không giới hạn trong kế hoạch cho $24/đại lý/tháng.
Ghi Âm Cuộc Gọi Không Giới Hạn
Ghi âm mọi cuộc gọi để gọi hoặc nhận và bật lại bản ghi âm mọi lúc.
LiveAgent cung cấp ghi âm cuộc gọi không giới hạn trong kế hoạch Trọn gói cho $39/đại lý/tháng.
Zoho Desk cung cấp ghi âm cuộc gọi không giới hạn trong kế hoạch cho $35/đại lý/tháng.
Hỗ Trợ 24/7 Không Giới Hạn
Hỗ trợ khách hàng được cung cấp 24/7 mà không giới hạn số lượng câu hỏi bạn có thể gửi.
LiveAgent cung cấp hỗ trợ 24/7 không giới hạn.
Zoho Desk không cung cấp hỗ trợ 24/7 không giới hạn.
feeling proud - illustration

Miễn phí hỗ trợ di chuyển từ Zoho Desk

Hãy liên lạc với chúng tôi qua live chat hay e-mail để chúng tôi biết, bạn muốn chuyển dữ liệu của bạn từ Zoho Desk vào LiveAgent. Chúng tôi sẽ chuyển an toàn tất cả dữ liệu của bạn miễn phí thanh toán. Trong khi đó, bạn có thể ngồi nghỉ, thư giãn, và thưởng thức một tách cà-phê.

Trình bổ sung sắp đến!

Các nhà phát triển của chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để cung cấp một trình bổ sung di chuyển cài đặt sẵn cho Zoho Desk. Khi trình bổ sung sẵn sàng, bạn sẽ có thể chuyển dữ liệu của bạn từ Zoho Desk vào LiveAgent bằng cách đơn giản nhấn nút kích hoạt trong bảng điều khiển trên LiveAgent của bạn. Hãy tiếp tục theo dõi!

monitor plug in - illustration

Loại dữ liệu nào tôi có thể chuyển từ Zoho Desk?

Con người

Chuyển dễ dàng các nhân viên, ban quản trị, người dùng cuối và các khách hàng.

Phiếu yêu cầu hỗ trợ

Chuyển các phiếu yêu cầu, các phụ kiện, lĩnh vực người dùng, và lĩnh vực phiếu yêu cầu.

Thẻ

Chuyển tất cả bộ phận của bạn và các thẻ phiếu yêu cầu.

Bạn có thể tận hưởng những gì khi bạn chuyển từ Zoho Desk

Dịch vụ khách hàng xuất sắc

Các nhân viên của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn về bất kỳ vấn đề nào của bạn 24/7.

Giải pháp hỗ trợ chuyên nghiệp đầy tính năng

Phần mềm của chúng tôi cung cấp hơn 179 tính năng hỗ trợ chuyên nghiệp, được bổ sung với hơn 40 tích hợp.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

LiveAgent có thể sử dụng bằng 43 bản dịch ngôn ngữ khác biệt (một số không đầy đủ) và hỗ trợ các công cụ tương thích với ngôn ngữ.

Chuyển dữ liệu của bạn từ Zoho Desk hôm nay

LiveAgent là phần mềm chuyên viên hỗ trợ hạng #1 và được đánh giá nhiều nhất cho SMB trong năm 2019 và 2020. Hãy tham gia cùng các công ty như Huawei, BMW, Yamaha và Đại học Oxford để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cấp quốc tế cho khách hàng của bạn.

$9 tháng

Small doanh nghiệp

 • Lịch sử chat không giới hạn
 • 3 địa chỉ email
 • 3 form liên hệ
 • 1 API key
$29 tháng

Medium doanh nghiệp

 • Mọi tính năng trong gói Smaill, có thêm
 • 10 địa chỉ email
 • 3 nút live chat
 • Quản lý các bộ phận
$0 tháng

Miễn phí

 • Lịch sử ticket trong 7 ngày qua
 • 1 địa chỉ email
 • 1 nút chat
 • 1 form liên hệ

Di chuyển từ phần mềm hỗ trợ chuyên nghiệp khác?

Chuyển dữ liệu của bạn miễn phí từ bất kỳ nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ chuyên nghiệp nào được liệt kê dưới đây. Thực hiện cuộc chuyển đổi hôm nay. Chúng tôi bảo đảm cho bạn.

Bài viết liên quan đếnDi chuyển Zoho Desk
Bạn cần tìm cách chuyển dữ liệu của mình từ Drift sang một giải pháp khác? Hãy xem xét LiveAgent để tìm hiểu những lợi ích của giải pháp này. Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay hôm nay.

Bạn cần chuyển dữ liệu từ Drift sang LiveAgent?

LiveAgent đã được xếp hạng số 1 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2020. Tham gia cùng các công ty hàng đầu để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới.

LiveAgent là phần mềm chuyên viên hỗ trợ hạng #1 cho SMB trong năm 2019 và 2020. Bạn có muốn chuyển từ Vision đến LiveAgent? Chúng tôi hỗ trợ bạn!

Chuyển từ Vision đến LiveAgent?

LiveAgent là một giải pháp tổ chức khách hàng và quản lý khiếu nại với các tính năng như tổng đài và hỗ trợ thông tin.

LiveAgent hiện đang cung cấp một plugin để chuyển dữ liệu Freshcaller, plugin này sẽ giúp bạn nhập các phiếu yêu cầu hỗ trợ của mình. Hãy chuyển dữ liệu của bạn miễn phí ngay hôm nay.

Bạn cần chuyển dữ liệu từ Freshcaller sang LiveAgent?

LiveAgent được xếp hạng số #1 trong dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho SMB năm 2020, được sử dụng bởi các công ty như Huawei, BMW, Yamaha và Trường Đại học Oxford. Gói dịch vụ hỗ trợ từ $39/tháng.

LiveAgent hiện đang phát triển plugin để chuyển dữ liệu từ Zopim. LiveAgent là phần mềm CSKH cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được xếp hạng #1 và được đánh giá nhiều nhất trong năm 2019 và 2020. Hãy gia nhập các công ty như huawei, bmw, yamaha, o2 và đại học oxford.

Chuyển dữ liệu từ Zopim sang LiveAgent?

Thuật ngữ, mẫu template, hệ thống thoại VoIP và phần mềm tổng đài là những yếu tố chính trong công cụ quản lý khiếu nại LiveAgent, hỗ trợ cho các công ty.

Bạn đang tìm cách chuyển dữ liệu của bạn từ Extend sang một giải pháp khác? Hãy xem xét LiveAgent để thấy những lợi ích của giải pháp này. Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay hôm nay.

Chuyển dữ liệu từ Extend sang LiveAgent?

Nhân viên hỗ trợ khách hàng sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7. LiveAgent cung cấp giải pháp tối ưu với hơn 175 tính năng và tích hợp.

Di chuyển dữ liệu từ Kustomer? LiveAgent có thể giúp bạn giải quyết mọi thứ từ email tới mạng xã hội và cơ sở tri thức. Chuyển đổi miễn phí ngay hôm nay.

Tạm biệt những phần mềm yếu kém

Dùng công cụ đa kênh và tiện ích tuyệt vời của LiveAgent để làm hài lòng khách hàng và tăng năng suất cho nhân viên. Hơn 140 ứng dụng được tích hợp giúp tạo quy trình làm việc thống nhất.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

×
Xếp lịch hẹn cuộc gọi một-một và khám phá cách LiveAgent mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi rảnh vào nhiều ngày

Lên lịch demo