Hãy nói lời tạm biệt với phần mềm yếu kém và chậm chạp

Hãy chuyển sang dùng LiveAgent & chúng tôi sẽ di chuyển dữ liệu của bạn miễn phí từ Desk.com sang LiveAgent.

 • ✓ Không mất phí cài đặt ban đầu
 • ✓ Dịch vụ khách hàng 24/7
 • ✓ Không cần thẻ tín dụng
 • ✓ Có thể hủy bất kỳ lúc nào
Được sử dụng bởi
Forbes logo
airbus logo
Nascar logo
LiveAgent migration animation
Migration background

Bạn muốn chuyển dữ liệu từ Desk.com sang LiveAgent?

LiveAgent hỗ trợ miễn phí chuyển dữ liệu Desk.com thông qua plugin được tích hợp sẵn hoặc được thực hiện bởi nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Chuyển dữ liệu cho bạn từ Desk.com sang LiveAgent nhanh chóng, an toàn và miễn phí. Hãy chuyển dữ liệu từ Desk.com sang LiveAgent ngay hôm nay.

Forbes logo
airbus logo
Nascar logo
USC logo
eSky logo
Slido green logo

So sánh Desk.com và LiveAgent

Các tính năng Liveagent
Dùng thử miễn phí giải pháp thay thế tốt nhất cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng! Không cần thẻ tín dụng.
Desk.com
Hệ thống phiếu
Một công cụ quản lý để xử lý và lập danh mục các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.
LiveAgent cung cấp hệ thống phiếu trong gói Phiếu yêu cầu hỗ trợ với giá $15/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Desk.com cung cấp hệ thống phiếu trong gói với giá $25/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Chat trực tiếp
Một tiện ích chat trong thời gian thực mà bạn có thể đặt trên bất kỳ trang web nào.
LiveAgent cung cấp tiện ích chat trực tiếp trong gói Phiếu yêu cầu hỗ trợ+Chat với giá $29/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Desk.com cung cấp tiện ích chat trực tiếp trong gói với giá $25/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Tổng đài trung tâm cuộc gọi
Một tổng đài trung tâm cuộc gọi có thể được sử dụng để thực hiện và nhận cuộc gọi bằng cách sử dụng tính năng phân phối cuộc gọi tự động.
LiveAgent cung cấp Tổng đài trung tâm cuộc gọi trong gói Trọn gói với giá $39/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Desk.com cung cấp Tổng đài trung tâm cuộc gọi trong gói với giá $25/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Cổng thông tin tự phục vụ dành cho khách hàng
Một tính năng cho phép bạn xây dựng cổng thông tin khách hàng mà khách hàng của bạn có thể đăng ký để truy cập các phiếu trước đây và nội dung cơ sở tri thức của họ.
LiveAgent cung cấp Cổng thông tin tự phục vụ dành cho khách hàng trong gói Phiếu yêu cầu hỗ trợ với giá $15/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Desk.com cung cấp Cổng thông tin tự phục vụ dành cho khách hàng trong gói với giá $25/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Facebook
Tích hợp Facebook có thể tích hợp tất cả các bình luận và đề cập, và biến chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời tất cả các bình luận và đề cập từ phần mềm hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Facebook trong gói Phiếu yêu cầu hỗ trợ với mức phí bổ sung là $39/tháng/tài khoản, hoặc trong gói Trọn gói mà không bị tính phí bổ sung.
Desk.com cung cấp một tích hợp Facebook trong gói với giá $25/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Twitter
Tích hợp Twitter có thể tích hợp tất cả các đề cập và bình luận, và biến chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời Tweet trực tiếp từ phần mềm.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Twitter trong gói Phiếu yêu cầu hỗ trợ với mức phí bổ sung là $39/tháng/tài khoản, hoặc trong gói Trọn gói mà không bị tính phí bổ sung.
Desk.com cung cấp một tích hợp Twitter trong gói với giá $25/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Instagram
Tích hợp Instagram có thể tích hợp tất cả các bình luận và đề cập, và biến chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời tất cả các bình luận và đề cập từ phần mềm hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Instagram.
Desk.com không cung cấp tích hợp Instagram.
Viber
Tích hợp Viber có thể tích hợp tất cả các tin nhắn và chuyển chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời và phát các tin nhắn Viber trực tiếp từ phần mềm hỗ trợ khách hàng trên mạng xã hội.
LiveAgent cung cấp tích hợp Viber.
Desk.com không cung cấp tích hợp Viber.
Cơ sở tri thức
Kho kiến thức chứa các thông tin cần thiết, bao gồm hướng dẫn khắc phục sự cố, câu hỏi thường gặp và các bài viết hướng dẫn.
LiveAgent cung cấp cơ sở tri thức trong gói Phiếu yêu cầu hỗ trợ với giá $15/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Desk.com cung cấp cơ sở tri thức trong gói với giá $25/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Diễn đàn khách hàng
Một bảng thảo luận trực tuyến cho khách hàng của bạn nằm ngay trong cơ sở tri thức của bạn.
LiveAgent cung cấp diễn đàn cho khách hàng trong gói Phiếu yêu cầu hỗ trợ với giá $15/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Desk.com cung cấp diễn đàn cho khách hàng trong gói với giá $25/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Tự động hóa và các Quy tắc
Là những quy trình làm việc mà bạn có thể tự động hóa để loại bỏ các tác vụ lặp đi lặp lại.
LiveAgent cung cấp tính năng tự động hóa và các quy tắc trong gói Phiếu yêu cầu hỗ trợ với giá $15/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Desk.com cung cấp tính năng tự động hóa và các quy tắc trong gói với giá $25/nhân viên hỗ trợ/tháng.
API
Một tập hợp các chức năng cho phép các ứng dụng khác nhau hoạt động cùng nhau.
LiveAgent cung cấp các chức năng giao diện lập trình ứng dụng (API) trong gói Phiếu yêu cầu hỗ trợ với giá $15/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Desk.com cung cấp các chức năng giao diện lập trình ứng dụng (API) trong gói với giá $150/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Phản hồi giọng nói tương tác (IVR)
Một công nghệ cho phép người gọi đến điều hướng hệ thống điện thoại trước khi nói chuyện với nhân viên hỗ trợ.
LiveAgent cung cấp tính năng IVR.
Desk.com không cung cấp tính năng IVR.
Cuộc gọi video
Cuộc gọi có chứa video, tương tự như cuộc gọi Skype, Zoom, hoặc Facetime.
LiveAgent cung cấp tính năng cuộc gọi video.
Desk.com không cung cấp tính năng cuộc gọi video.
Lịch sử không giới hạn
Các phiếu không bị hết hạn hoặc không bị xóa - bạn có thể xem chúng bất kỳ lúc nào.
LiveAgent cung cấp lịch sử không giới hạn.
Desk.com không cung cấp lịch sử không giới hạn.
Các trang web không giới hạn
Bạn có thể sử dụng phần mềm trên số lượng trang web không giới hạn.
LiveAgent cung cấp các trang web không giới hạn trong gói Phiếu yêu cầu hỗ trợ với giá $15/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Desk.com cung cấp các trang web không giới hạn trong gói với giá $25/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Các nút chat không giới hạn
Bạn có thể đặt số lượng nút chat không giới hạn trên trang web của bạn.
LiveAgent cung cấp các nút chat không giới hạn trong gói Phiếu yêu cầu hỗ trợ+Chat với giá $29/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Desk.com cung cấp các nút chat không giới hạn trong gói với giá $25/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Phiếu/Email không giới hạn
Bạn có thể nhận được số lượng email và phiếu không giới hạn.
LiveAgent cung cấp không giới hạn phiếu/email trong gói Phiếu yêu cầu hỗ trợ với giá $15/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Desk.com cung cấp không giới hạn phiếu/email trong gói với giá $25/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Ghi âm cuộc gọi không giới hạn
Ghi lại mọi cuộc gọi đã thực hiện hoặc đã nhận và phát lại bản ghi âm bất kỳ lúc nào.
LiveAgent cung cấp không giới hạn các bản ghi âm cuộc gọi.
Desk.com không cung cấp không giới hạn các bản ghi âm cuộc gọi.
Hỗ trợ khách hàng 24/7 không giới hạn
Hỗ trợ khách hàng 24/7 mà không giới hạn số lượng truy vấn bạn có thể gửi.
LiveAgent cung cấp hỗ trợ khách hàng 24/7 không giới hạn trong gói Phiếu yêu cầu hỗ trợ với giá $15/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Desk.com cung cấp hỗ trợ khách hàng 24/7 không giới hạn trong gói với giá $300/nhân viên hỗ trợ/tháng.
Migrate data to LiveAgent on your own

Sử dụng plugin của chúng tôi để chuyển dữ liệu Desk.com

Chỉ cần một vài cú nhấp chuột là bạn có thể chuyển dữ liệu của bạn từ Desk.com sang LiveAgent. Tất cả những gì bạn cần làm là đăng nhập vào bảng điều khiển LiveAgent và nhấp vào thanh trượt kích hoạt bên trong các plugin. Chuyển dữ liệu Desk.com chỉ yêu cầu khóa giao diện lập trình ứng dụng (khóa API) của bạn — không cần code thêm gì.

Miễn phí chuyển dữ liệu Desk.com do nhân viên của chúng tôi thực hiện

Liên hệ với chúng tôi qua kênh trò chuyện trực tiếp hoặc e-mail để cho chúng tôi biết là bạn muốn chuyển dữ liệu từ Desk.com của bạn. Chúng tôi sẽ chuyển miễn phí tất cả dữ liệu của bạn một cách an toàn. Trong thời gian đó, bạn có thể ngồi nghỉ ngơi, thư giãn và thưởng thức một tách cà phê.

Data migration from one solution to another

Những dữ liệu bạn có thể chuyển từ Desk.com sang LiveAgent

Con người

Dễ dàng chuyển dữ liệu các nhân viên hỗ trợ khách hàng, quản trị viên, người dùng cuối và khách hàng.

Tag

Chuyển tất cả các thẻ/tag phòng ban và phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn.

Phiếu yêu cầu hỗ trợ

Chuyển các phiếu yêu cầu hỗ trợ, tệp đính kèm, trường người dùng và trường phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Những đặc quyền bạn nhận được khi chuyển dữ liệu từ Desk.com sang LiveAgent

Customer providing review for service on mobile phone

Dịch vụ khách hàng tốt nhất

Các nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7 nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào.

Ultimate omni-channel help desk software experience

Giải pháp hỗ trợ khách hàng toàn diện

Phần mềm của chúng tôi cung cấp hơn 179 tính năng công cụ hỗ trợ khách hàng, được bổ sung hơn 40 tích hợp.

Person collecting papers into the net

Tiết kiệm chi phí và tăng Tỷ suất hoàn vốn (ROI)

LiveAgent cung cấp một gói miễn phí vĩnh viễn và ba gói khác với mức giá hời.

Multilingual support in LiveAgent

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

LiveAgent có sẵn 43 bản dịch ngôn ngữ khác nhau (cho một số mục nhất định) và hỗ trợ các tiện ích tương thích với ngôn ngữ.

Hãy chuyển dữ liệu của bạn từ Desk.com sang LiveAgent ngay hôm nay

LiveAgent là phần mềm hỗ trợ khách hàng được đánh giá cao nhất và được xếp hạng số 1 dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) trong năm 2020. Hãy tham gia sử dụng phần mềm cùng các công ty như Huawei, BMW, Yamaha và Đại học Oxford để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới.

$9 tháng

Small doanh nghiệp

 • Lịch sử chat không giới hạn
 • 3 địa chỉ email
 • 3 form liên hệ
 • 1 API key
$29 tháng

Medium doanh nghiệp

 • Mọi tính năng trong gói Smaill, có thêm
 • 10 địa chỉ email
 • 3 nút live chat
 • Quản lý các bộ phận
$0 tháng

Miễn phí

 • Lịch sử ticket trong 7 ngày qua
 • 1 địa chỉ email
 • 1 nút chat
 • 1 form liên hệ
$9 tháng

Small doanh nghiệp

 • Lịch sử chat không giới hạn
 • 3 địa chỉ email
 • 3 form liên hệ
 • 1 API key
$29 tháng

Medium doanh nghiệp

 • Mọi tính năng trong gói Smaill, có thêm
 • 10 địa chỉ email
 • 3 nút live chat
 • Quản lý các bộ phận
$0 tháng

Miễn phí

 • Lịch sử ticket trong 7 ngày qua
 • 1 địa chỉ email
 • 1 nút chat
 • 1 form liên hệ

Lý do tại sao các công ty chuyển sang dùng LiveAgent

Bạn muốn chuyển dữ liệu từ một giải pháp hỗ trợ khách hàng khác?

Bạn có thể chuyển dữ liệu của bạn miễn phí từ bất kỳ nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ khách hàng nào được liệt kê dưới đây. Hãy chuyển dữ liệu ngay hôm nay. Chúng tôi có thể giúp bạn.

AirCall Birdseed Bitrix24 CallHub CallPage Channels Chaport Crisp Customerly Dashly Drift Extend Freshdesk Front Genesys Gist Gmail Gorgias Groove HappyFox HelpShift Helprace HelpScout HelpCrunch HubSpot Service Hub Intercom Jira Kayako Kustomer LeadDesk LiveCall LiveChat LiveHelpNow LivePerson Lucep Novocall Olark osTicket OTRS Outlook PureChat Qonvo Samanage SmartsUpp SolarWinds SpiceWorks SupportBee Tawk TeamSupport Teamwork Desk Verloop Vision Vocalcom Zendesk Zendesk Talk Zoho Desk Zopim
Bài viết liên quan đếnChuyển dữ liệu Desk.com
LiveAgent là phần mềm hỗ trợ khách hàng được đánh giá cao nhất và được xếp hạng số 1 dành cho SMB (Small and Midsize business, các doanh nghiệp vừa và nhỏ) trong năm 2020. Gia nhập danh sách các công ty hàng đầu như Huawei và Yamaha cung cấp dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời.

Chuyển đổi từ LiveHelpNow sang LiveAgent?

LiveAgent cung cấp các công cụ hỗ trợ khách hàng và tích hợp email marketing, live chat, và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng khác. Đây là phần mềm hỗ trợ khách hàng hàng đầu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, được ưa chuộng và đánh giá cao từ năm 2020.

Bạn cần tìm cách chuyển dữ liệu của mình từ Drift sang một giải pháp khác? Hãy xem xét LiveAgent để tìm hiểu những lợi ích của giải pháp này. Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay hôm nay.

Bạn cần chuyển dữ liệu từ Drift sang LiveAgent?

LiveAgent là phần mềm hỗ trợ khách hàng được đánh giá cao và xếp hạng số 1 cho SMB trong năm 2020. Cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới và nhiều gói phí linh hoạt.

LiveAgent là phần mềm chuyên viên dịch vụ nhiều tính năng, sử dụng một hệ thống phiếu để kết hợp tất cả quy trình chuyên viên dịch vụ của bạn.

Phần mềm chuyên viên dịch vụ để khách hàng trải nghiệm tốt hơn

Phần mềm chuyên viên dịch vụ như LiveAgent giúp quản lý tương tác khách hàng qua nhiều kênh và cải thiện giao tiếp hiệu quả. Nó cũng giúp quản lý thành tích và bảo mật dữ liệu, phù hợp với nhiều ngành công nghiệp.

Bạn muốn hỗ trợ khách hàng tốt hơn qua cuộc gọi? Hãy dùng thử LiveAgent, phần mềm có nhiều tính năng khác nữa chứ không chỉ có tính năng cuộc gọi. Cùng tìm hiểu về các lợi ích và tính năng chính của phần mềm hỗ trợ khách hàng LiveAgent.

Bạn cần tìm một giải pháp thay thế cho LiveCall?

LiveAgent là công cụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất với mức giá phải chăng, tính năng phong phú và đội ngũ hỗ trợ tuyệt vời. Người dùng đánh giá cao tính linh hoạt và hiệu quả của nó.

Bản dùng thử miễn phí Liveagent muốn chuyển từ supportbee sang liveagent? chúng tôi có dịch vụ chuyển dữ liệu miễn phí. Hãy gọi chúng tôi và bắt đầu chuyển dữ liệu ngay hôm nay!.

Có phải bạn muốn chuyển đổi từ SupportBee sang LiveAgent?

"LiveAgent là phần mềm hỗ trợ khách hàng với 175 tính năng, hỗ trợ 24/7 và tích hợp trên 40 nền tảng, phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có các gói phí từ $9 - $49/tháng và còn gói miễn phí."

LiveAgent cung cấp các tính năng tích hợp nâng cao giúp bạn quản lý các yêu cầu của khách hàng từ một hộp thư dùng chung một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hộp thư dùng chung tốt nhất trong khu vực

Cung cấp dịch vụ am hiểu, nhanh chóng và theo từng cá nhân khách hàng để tăng tương tác, doanh thu và tỷ lệ chuyển đổi. LiveAgent là phần mềm hỗ trợ khách hàng hàng đầu cho doanh nghiệp nhỏ vào năm 2020.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

Start Free Trial x