Tạm biệt phần mềm chậm, kém

Đổi sang LiveAgent & chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu của bạn từ Gorgias miễn phí.

  • ✓ Không phí cài đặt
  • ✓ Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7
  • ✓ Không yêu cầu thẻ tín dụng
  • ✓ Hủy mọi lúc
Được dùng bởi
Forbes logo
airbus logo
Nascar logo
LiveAgent migration animation
Migration background

Chuyển từ Gorgias đến LiveAgent

Bạn có đang nghĩ cách chuyển từ phần mềm hỗ trợ chuyên nghiệp hiện tại của bạn sang LiveAgent? Chúng tôi cung cấp một dịch vụ di chuyển miễn phí từ Gorgias sang LiveAgent. Chuyển hồ sơ của chuyên viên hỗ trợ của bạn, các mối liên lạc và nhiều hơn nữa đến phần mềm hỗ trợ chuyên nghiệp mới và tham gia vào cộng đồng LiveAgent.

Nhóm hỗ trợ chúng tôi sẵn lòng giúp bạn thoát khỏi việc di chuyển dữ liệu từ phần mềm dịch vụ khách hàng hiện tại của bạn.

So sánh Gorgias với LiveAgent

Tính năng Liveagent
Hãy dùng thử giải pháp thay thế hỗ trợ khách hàng tốt nhất miễn phí! Không yêu cầu thẻ tín dụng.
Gorgias
Phiếu
Gồm một công cụ quản lý để xử lý và lập danh mục các yêu cầu của dịch vụ khách hàng.
LiveAgent cung cấp phiếu trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Gorgias cung cấp phiếu trong kế hoạch cho $60/đại lý/tháng.
Live Chat
Một công cụ hỗ trợ chat thời gian thực để bạn có thể đặt trên mọi trang mạng.
LiveAgent cung cấp Live Chat trong kế hoạch Phiếu+Chat cho $29/đại lý/tháng.
Gorgias cung cấp Live Chat trong kế hoạch $60/tháng.
Trung Tâm Cuộc Gọi
Một trung tâm cuộc gọi có thể được dùng để gọi và nhận cuộc gọi, sử dụng trình phân phối cuộc gọi tự động.
LiveAgent cung cấp Trung Tâm Cuộc Gọi trong kế hoạch Trọn Gói cho $39/đại lý/tháng.
Gorgias cung cấp Trung Tâm Cuộc Gọi trong kế hoạch cho $300/tháng.
Tự Phục Vụ
Một tính năng cho phép bạn xây dựng cổng thông tin khách hàng để khách hàng có thể đăng ký truy cập vào các phiếu trước đây của họ và nội dung cơ sở tri thức.
LiveAgent cung cấp cổng thông tin Tự Phục Vụ.
Gorgias không cung cấp cổng thông tin tự phục vụ.
Facebook
Một tích hợp Facebook tìm nạp tất cả bình luận và đề cập và chuyển chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời tất cả bình luận và đề cập từ phần mềm chuyên viên hỗ trợ truyền thông xã hội.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Facebook trong kế hoạch Phiếu cho phí bổ sung $39/tháng/tài khoản hoặc trong kế hoạch Trọn gói không có phí bổ sung.
Gorgias cung cấp một tích hợp Facebook trong kế hoạch cho $60/tháng.
Twitter
Một tích hợp Twitter tìm nạp tất cả đề cập và bình luận và chuyển chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời Tweet trực tiếp từ phần mềm.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Twitter.
Gorgias không cung cấp một tích hợp Twitter.
Instagram
Một tích hợp Instagram tìm nạp tất cả bình luận và đề cập và chuyển chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời tất cả bình luận và đề cập từ phần mềm chuyên viên hỗ trợ truyền thông xã hội.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Instagram trong kế hoạch Phiếu cho phí bổ sung $39/tháng/tài khoản hoặc trong kế hoạch Trọn gói không có phí bổ sung.
Gorgias cung cấp một tích hợp Instagram trong kế hoạch cho $60/tháng.
Viber
Một tích hợp Viber tìm nạp tất cả tin nhắn và chuyển chúng thành phiếu. Tích hợp này cũng cho phép người dùng trả lời và truyền phát tin nhắn trực tiếp từ phần mềm chuyên viên hỗ trợ truyền thông xã hội.
LiveAgent cung cấp một tích hợp Viber.
Gorgias không cung cấp một tích hợp Viber.
Cơ Sở Tri Thức
Kho kiến thức bao gồm những thông tin cần thiết, như là hướng dẫn khắc phục lỗi, FAQ, và các bài viết hướng dẫn.
LiveAgent cung cấp cơ sở tri thức.
Gorgias không cung cấp cơ sở tri thức.
Diễn Đàn Khách Hàng
Một bảng thảo luận trực tuyến cho các khách hàng của bạn, được đặt trực tiếp trong cơ sở tri thức của bạn.
LiveAgent cung cấp diễn đàn khách hàng.
Gorgias không cung cấp diễn đàn khách hàng.
Quy Tắc và Trình Tự Động
Tiến độ làm việc để bạn có thể tự động loại bỏ các nhiệm vụ trùng lặp.
LiveAgent cung cấp các quy tắc và trình tự động trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Gorgias cung cấp các quy tắc và trình tự động trong kế hoạch cho $60/tháng.
API
Một bộ chức năng cho phép nhiều ứng dụng khác nhau làm việc cùng nhau.
LiveAgent cung cấp chức năng API trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Gorgias cung cấp chức năng API trong kế hoạch cho $60/tháng.
Phản Hồi Tương Tác Giọng Nói (IVR)
Một công nghệ cho phép người gọi đến chuyển tới một hệ thống điện thoại trước khi nói chuyện với một người điều hành.
LiveAgent cung cấp các tính năng IVR.
Gorgias không cung cấp các tính năng IVR.
Cuộc Gọi Video
Một cuộc gọi gồm video, tương tự như cuộc gọi Skype, Zoom, hay Facetime.
LiveAgent cung cấp các cuộc gọi video.
Gorgias không cung cấp các cuộc gọi video.
Lịch Sử Không Giới Hạn
Các phiếu không hết hạn hoặc bị xóa-- bạn có thể xem chúng mọi lúc.
LiveAgent cung cấp lịch sử không giới hạn trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Gorgias cung cấp lịch sử không giới hạn trong kế hoạch cho $60/tháng.
Trang Mạng Không Giới Hạn
Bạn có thể sử dụng phần mềm cho nhiều trang mạng không giới hạn số lượng.
LiveAgent cung cấp các trang mạng không giới hạn.
Gorgias không cung cấp các trang mạng không giới hạn.
Nút Chat Không Giới Hạn
Bạn có thể đặt một số nút chat không giới hạn trên trang mạng của bạn.
LiveAgent cung cấp các nút chat không giới hạn trong kế hoạch Phiếu+Chat cho $29/đại lý/tháng.
Gorgias cung cấp các nút chat không giới hạn trong kế hoạch cho $60/tháng.
Phiếu/Mail Không Giới Hạn
Bạn có thể nhận một số email và phiếu không giới hạn.
LiveAgent cung cấp các phiếu/mail không giới hạn.
Gorgias không cung cấp các phiếu/mail không giới hạn.
Ghi Âm Cuộc Gọi Không Giới Hạn
Ghi âm mọi cuộc gọi để gọi hoặc nhận và bật lại bản ghi âm mọi lúc.
LiveAgent cung cấp ghi âm cuộc gọi không giới hạn.
Gorgias không cung cấp ghi âm cuộc gọi không giới hạn.
Hỗ Trợ 24/7 Không Giới Hạn
Hỗ trợ khách hàng được cung cấp 24/7 mà không giới hạn số lượng câu hỏi bạn có thể gửi.
LiveAgent cung cấp hỗ trợ 24/7 không giới hạn trong kế hoạch Phiếu cho $15/đại lý/tháng.
Gorgias cung cấp hỗ trợ 24/7 không giới hạn trong kế hoạch cho $60/tháng.
Create self service portal in LiveAgent

Yêu cầu di chuyển từ Gorgias

Nếu bạn muốn chuyển nhóm hỗ trợ cùng với hộp thư của bạn, thông tin lịch sử, hồ sơ nhân viên, hồ sơ cơ sở tri thức, bộ lọc thông tin cùng với bất kỳ điều gì khác vào LiveAgent, cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi mọi lúc.

Nhóm hỗ trợ chúng tôi sẵn lòng giúp bạn thoát khỏi việc di chuyển dữ liệu của bạn – miễn phí thanh toán. Đồng thời, bạn có thể nghỉ ngơi một lát và chờ đợi cho đến khi chúng tôi nhập tất cả dữ liệu của bạn vào phần mềm dịch vụ khách hàng mới. Trong trường hợp bạn muốn dùng thử phần mềm của chúng tôi miễn phí, đây là bản dùng thử miễn phí. Chỉ cần nhấn vào nút bên dưới.

Loại dữ liệu nào bạn có thể chuyển từ Gorgias?

Con người

Chuyển ban quản trị của bạn, các hồ sơ nhân viên và hồ sơ khách hàng.

Phiếu yêu cầu hỗ trợ

Chuyển các phiếu yêu cầu của bạn cùng với lịch sử phiếu.

Thẻ

Chuyển các thẻ và các bộ phận.

Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất

Gorgias thực hiện công việc của nó một cách tuyệt vời nhưng không phải mỗi giải pháp dịch vụ khách hàng đều dành cho tất cả mọi người. Hãy thử chuyển chuyên viên hỗ trợ đến LiveAgent và xem nếu nó thích hợp cho nhân viên hỗ trợ của bạn và nếu họ có thể cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt hơn với phần mềm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

LiveAgent cung cấp bộ công cụ uy tín, nhiều kênh hỗ trợ, các tính năng hữu ích và nhiều tích hợp cho các nhóm thành viên của bạn. Hãy tận dụng các tích hợp và tính năng như Facebook, Instagram, Shopify, cuộc gọi màn hình, lịch sử phiếu yêu cầu, tính năng live chat hay lịch sử cơ sở tri thức. Cùng tham gia vào cộng đồng chúng tôi với trải nghiệm khách hàng tuyệt vời và khởi động dự án di chuyển của bạn hôm nay.

get inspired

Lợi ích khi chuyển dữ liệu đến LiveAgent!

Satisfaction prediction scores

Dịch vụ khách hàng xuất sắc

Hỗ trợ khách hàng 24/7 cho khách hàng hiện tại và mới, nó sẽ không làm bạn thất vọng khi bạn cần nó

Web helpdesk icon

Phần mềm dịch vụ khách hàng đầy đủ tính năng

Các công cụ trực tuyến, các tính năng và tích hợp để bộ phận hỗ trợ của bạn trở trành một bộ phận hỗ trợ hiệu quả.

Reports

Hoàn lại vốn đầu tư

Chuyển các cuộc gọi sắp tới từ khách hàng thành tỷ suất lợi nhuận qua đầu tư. Hỗ trợ tuyệt vời nghĩa là kinh doanh tốt hơn.

Sandbox

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Trung tâm hỗ trợ trực tuyến của bạn có thể nói bằng ngôn ngữ của bạn và ngôn ngữ của các khách hàng.

increase availability

Bạn sẵn sàng di chuyển chuyên viên hỗ trợ?

Bạn hãy thử dùng miễn phí hoặc di chuyển dữ liệu của bạn với sự hỗ trợ của chúng tôi miễn phí thanh toán hôm nay. Cùng tham gia cộng đồng khách hàng hạnh phúc của LiveAgent.

Nhấn vào nút bên dưới để dùng thử miễn phí hoặc liên lạc với chúng tôi để thảo luận việc di chuyển dữ liệu của bạn.

Khách hàng hiện tại nói gì về chúng tôi

Di chuyển từ phần mềm dịch vụ khách hàng khác?

Di chuyển dữ liệu của bạn từ bất kỳ nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ chuyên nghiệp được liệt kê dưới đây miễn phí. Hãy tạo ra thay đổi hôm nay. Chúng tôi sẽ giúp bạn hồi phục.

AirCall Birdseed Bitrix24 CallHub CallPage Channels Chaport Crisp Customerly Dashly Drift Extend Freshdesk Front Genesys Gist Gmail Gorgias Groove HappyFox HelpShift Helprace HelpScout HelpCrunch HubSpot Service Hub Intercom Jira Kayako Kustomer LeadDesk LiveCall LiveChat LiveHelpNow LivePerson Lucep Novocall Olark osTicket OTRS Outlook PureChat Qonvo Samanage SmartsUpp SolarWinds SpiceWorks SupportBee Tawk TeamSupport Teamwork Desk Verloop Vision Vocalcom Zendesk Zendesk Talk Zoho Desk Zopim
Bài viết liên quan đếnDi chuyển Gorgias
Dịch vụ cá nhân hóa danh bạ khách hàng giúp tối ưu hóa quản lý và cung cấp dịch vụ tốt hơn. LiveAgent cung cấp video hướng dẫn thiết lập và tạo danh bạ dễ dàng.

Làm thế nào để thiết lập và tạo Danh bạ trong LiveAgent

Dịch vụ cá nhân hóa danh bạ khách hàng giúp tối ưu hóa quản lý và cung cấp dịch vụ tốt hơn. LiveAgent cung cấp video hướng dẫn thiết lập và tạo danh bạ dễ dàng.

Tích hợp live chat vào website cửa hàng Open Cart giúp cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và cá nhân hóa cho khách hàng. LiveAgent cung cấp giải pháp quản lý hỗ trợ khách hàng và tối ưu hóa tương tác qua nhiều kênh tiếp xúc khác nhau. Dùng thử miễn phí.

Làm thế nào để thêm live chat vào cửa hàng Open Cart

Tích hợp live chat vào website cửa hàng Open Cart giúp cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và cá nhân hóa cho khách hàng. LiveAgent cung cấp giải pháp quản lý hỗ trợ khách hàng và tối ưu hóa tương tác qua nhiều kênh tiếp xúc khác nhau. Dùng thử miễn phí.

Lời mời chat có thể cung cấp hỗ trợ thời gian thực, tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng, giảm thời gian phản hồi, và cải thiện trải nghiệm người dùng. Video này cung cấp hướng dẫn về cách tạo và thiết lập lời mời chat.

Làm thế nào để tạo lời mời Chat trong LiveAgent

Lời mời chat có thể cung cấp hỗ trợ thời gian thực, tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng, giảm thời gian phản hồi, và cải thiện trải nghiệm người dùng. Video này cung cấp hướng dẫn về cách tạo và thiết lập lời mời chat.

Phần mềm Help Desk giúp quản lý và phản hồi yêu cầu khách hàng hiệu quả hơn. LiveAgent cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ khách hàng tốt nhất và lợi ích từ việc triển khai phần mềm help desk. Tạo tài khoản miễn phí ngay!

Tổng Quan Chi Tiết về Tiện Ích Help Desk

Phần mềm Help Desk giúp quản lý và phản hồi yêu cầu khách hàng hiệu quả hơn. LiveAgent cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ khách hàng tốt nhất và lợi ích từ việc triển khai phần mềm help desk. Tạo tài khoản miễn phí ngay!

LiveAgent là một công cụ quan trọng để cung cấp hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Sử dụng Webinar của LiveAgent để tối ưu hóa hiệu quả của Live Chat và tùy chỉnh ngôn ngữ cho tính năng chat trên web, liên lạc hoặc phản hồi và hỗ trợ khách hàng bằng ngôn ngữ khác nhau.

LiveAgent Webinar 3: Live Chat & Lời Mời Chat

LiveAgent là một công cụ quan trọng để cung cấp hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Sử dụng Webinar của LiveAgent để tối ưu hóa hiệu quả của Live Chat và tùy chỉnh ngôn ngữ cho tính năng chat trên web, liên lạc hoặc phản hồi và hỗ trợ khách hàng bằng ngôn ngữ khác nhau.

LiveAgent cung cấp nhiều tính năng tiên tiến giúp doanh nghiệp quản lý hỗ trợ khách hàng hiệu quả, bao gồm quản lý ticket, tự động hóa tác vụ, báo cáo hiệu suất, game hóa nhân viên và live chat.

Khám phá LiveAgent

LiveAgent cung cấp nhiều tính năng tiên tiến giúp doanh nghiệp quản lý hỗ trợ khách hàng hiệu quả, bao gồm quản lý ticket, tự động hóa tác vụ, báo cáo hiệu suất, game hóa nhân viên và live chat.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Với việc tiếp tục, bạn cho phép chúng tôi triển khai cookie như đã nói chi tiết tại chính sách bảo mật và cookie.

Start Free Trial x